סמינר מחלקתי עם פרופ' שולמית אלמוג

כיצד תורם העיון באודיסאה להבנת כוחו של המשפט ככלי לדיכוי נשים?

sAlmog

מיקום: חדר הסמינרים

 

 

כיצד תורם העיון באודיסאה להבנת כוחו של המשפט ככלי לדיכוי נשים?
פרופ' שולמית אלמוג, אשר תציג את מאמרה:
"The Metis Syndrome: Women and Law in the Odyssey"