סמינר מחלקתי עם ד"ר רביע עאסי

דיון בשאלה "האם המשפט הדיוני יכול למלא פונקציה הבעתית?"

bassy

מיקום: חדר 3044