סמינר מחלקתי עם פרופ' אורן בר-גיל

נדון בנושא עיצוב והסדרת Default Rules.

obg

מיקום: חדר סמינרים