הזמנה לטקס בוגרים ומוסמכים 2019

LLMLLB19S

מיקום: רחבת הדשא בבניין הרב תכליתי

הזמנה מצורפת

 תמונות מהאירוע