משפט וממשל, כרך ו חוברת 1 (תשס"א – 2001)

ElArcib

חברי המערכת - כרך ו (חוברת 1)
 
עורכים:שולמית אלמוג ועלי זלצברגר

חברי מערכת: פנינה אלון, ערן אלוני, שחר בר־יצחק, אורי כליף, רינת לוי, ליאור מזור, אפרים (אפי) מיכאלי, מירה מימון, נדב מינקובסקי, מיכל סלעי, ראובן (רובי) ציגלר

 עריכה לשונית: אברהם שלוין

רכזת המערכת: ברכה אדלר

יצחק זמיר, דברים בטקס הפרישה מבית־המשפט העליון
דורית ביניש,  יצחק זמיר - מורה, שופט וידיד
אהרן ברק, על השופט זמיר 


בעקבות פסק־דין קעדאן

רות גביזון, ציונות בישראל? בעקבות בג״ץ קעדאן
חסן ג׳בארין, ישראליות ״הצופה פני העתיד״ של הערבים לפי זמן יהודי־ציוני, במרחב בלי זמן פלסטיני
יפה זילברשץ,  בדלנות במגורים בגין השתייכות אתנית־לאומית - האומנם רק זכותו של המיעוט?
אליאב שוחטמן,  חוקיותה וחוקתיותה של התיישבות יהודית בארץ־ישראל
נטע זיו,
עריכת־דין למען מטרה ציבורית - מיהו הציבור? מהי המטרה? דילמות אתיות בייצוג משפטי של קבוצות־מיעוט בישראל


הרצאה

עוזי פוגלמן, מחלקת הבג״צים בפרקליטות המדינה 


מאמרים

יצחק זמיר, העיתונות הכתובה - כוח וביקורת
אליהו בן טובים ומנחם פסטרנק, חוק שיקים ללא כיסוי - מתן כוח שלטוני ושיקול־דעת לבנקים, במצב של ניגוד עניינים ובלא בקרה הולמת

תחיקה 

מני מזוז, רפורמה בשיפוט המינהלי בישראל - חוק בתי־משפט לעניינים מינהליים, התש״ס- 2000


ספרות

יונתן יובל, ״יד קלה על ההדק״ - רטוריקה ואידיאולוגיה של ידע בשיח המשפטי של אימוץ כפוי