פורום סייבר - "למידת יריב סייבר מול יריב במרחב הקינטי" עם ד"ר רחל סויסה

"למידת יריב סייבר מול יריב במרחב הקינטי" דוברת: ד"ר רחל סויסה, ביה"ס למדעי המדינה, אוניברסיטת חיפה

מגיב: פרופ' גבריאל בן-דור, ראש התוכנית ללימודי ביטחון לאומי, ביה"ס למדעי המדינה, אוניברסיטת חיפה

נושא ההרצאה: ההרצאה תעסוק בהבנת למידת יריב כקשר בין עיבוד מידע (המימד הקוגנטיבי),  פסיכולוגיה (המימד הרגשי) והתנהגות (קבלת החלטות).

קשר זה קיים הן במרחב היריבות הפיזית בקונפליקטים שבין מדינות ובין מדינות ושחקנים לא מדינתיים והן במרחב הוירטואלי.

ההרצאה תבחן את המאפיינים המיחדים קשר זה בזירת הסייבר.