דין ודברים - כרך ט1

כרך ט1 (תשע"ו)

DuDVARIM

עורך ראשי ד"ר יהודה אדר (תשע"ד), פרופ' רונן פרי (תשע"ה) 
סגני העורכים אור פי-אל, ד"ר אפי צמח
חברות וחברי המערכת 
חיים אזולאי, אילנה גימפלסון, מור גרנות, שי מדרר, אור פי-אל, דמיטרי פריימן (תשע"ד);
גיא אבידן, מעיין אזוגי, ליאל ברקוביץ', מור גרנות, אור הדאיה, לארן חורי, עופר טולדנו, רועי יפתח נפתליליאור ישראלדניאל סילברמן, דמיטרי פריימן, ירדן שייר, אופיר שיר-רז, דניאל תרזי (תשע"ה).
עריכה לשונית יהודית ידלין