דין ודברים - כרך י1

כרך י1 (תשע"ז)

DuDVARIM

עורך ראשי פרופ' רונן פרי
עורך הכרך ד"ר יהודה אדר
עורך משנה אפי צמח
סגני עורך אור פי-אל, דניאל תרזי שוורץ, מאיר ירום, שירי ברשצקי ורנר
חברות וחברי המערכת 
יובל אדמתי, מעיין אזוגי חדש, ירדן אנקב, שירי ברשצקי ורנר, ניב וניש, גיא חייק, גיא ירום, ליאור ישראל, רומן מגריל, ברק מילאל, רועי יפתח נפתלי, דניאל סילברמן, אפרת רוזן-לפידות, אופיר שיר-רז
עריכה לשונית יהודית ידלין