משנים כיוון

סטודנט שלמד בחוג אחר באוניברסיטה שנה א'

סכם – 630 ומעלה.

ממוצע שנה א' של החוג האחר – 93 ומעלה או 3% עליונים.

הגשת בקשה לקבלה חריגה (הכוללת חיבור של 2 עמודים בנושא משפטי).

למידע על תכניות התואר הראשון במשפטים