משאבי ים משפט ומדיניות

femcl

אודותינו

הקליניקה למשאבי ים, משפט ומדיניות

המרחב הימי של ישראל בים התיכון משתרע על כ-26 מיליון דונם, שטח הגדול משטחה היבשתי של ישראל. הים הוא משאב חברתי, כלכלי, תרבותי וסביבתי של מדינת ישראל, אשר לאופן ניהולו השלכות נרחבות; הוא מקור למזון, למסחר, לתעסוקה, לתיירות, וכיום גם מקור לאספקת מי שתייה ואנרגיה למדינת ישראל. כתוצאה מכך, המרחב הימי מצוי בפיתוח תמידי מואץ, כאשר כיום נותרו רק כ- 53 ק"מ של חוף טבעי פתוח. מאז תגליות הגז הטבעי הואץ הפיתוח גם בשטחים אלה.

פעילות האדם וצרכי הפיתוח של הסביבה הימית והחופית יוצרים שורה של אתגרים משפטיים חדשים. על אף האתגרים הקיימים והסוגיות המשפטיות המורכבות הקשורות לניהול הסביבה הימית, כמעט ולא נערך בישראל מחקר משפטי הבוחן בין היתר את התשתית הרגולטורית הקיימת ואת התאמתה לצרכים ולאילוצים של התחום. על רקע צורך זה הוקמה הקליניקה למשאבי סביבה ימית, היוצרת סינרגיה בין תחומי הידע השונים של גופי המחקר לבין האקטיביזם המשפטי.

הקליניקה פועלת במספר תחומים: מבצעת ניתוח של המדיניות הקיימת בתחום משאבי סביבה ימית, עוזרת להתוות מדיניות ודרך ניהול ראויה של משאבים אלה, מייעצת לעריכת מסמכי מדיניות, הצעות לשינוי חקיקה, חוות דעת משפטיות, פעילות מול מקבלי ההחלטות ועוד.

 

השותפים שלנו:
מאז היווסדה בשנת 2011 פועלת הקליניקה כמוקד מחקר אינטרדיסציפלינרי-יישומי שהינו פרי שיתוף פעולה חדשני בין ביה"ס למדעי הים ע"ש צ'רני, החוג לניהול משאבי טבע וסביבה והמרכז למחקרי מדיניות ואסטרטגיה ימית והפקולטה למשפטים. הקליניקה הצליחה לבסס עצמה תוך זמן קצר כגוף אשר מקבלי ההחלטות מסתמכים על מחקריו לצורך התווית מדיניות.

 

סגל הקליניקה

dalitkd ד"ר יאיר שגיא

 

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

nivaE עו"ד נדיה צימרמן

 

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.