פרופ' ברוך ברכה ז"ל

bbaruch bracha
המשפט המינהלי וזכויות האדם, משפט חוקתי

בשנים 1997-1992 היה דיקאן הפקולטה למשפטים באוניברסיטת חיפה.