קידום שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות - המקרה של הפעוטות האלרגיים

rsz img 9165


חוק שוויון הזדמנויות לאנשים עם מוגבלות, אשר חוקק לפני עשרים שנים, הוביל לשינוי בחברה הישראלית ושיפר במקרים רבים את מצב זכויותיהם של אנשים עם מוגבלות.

היכולת לקדם שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות אפקטיבית יותר במקומות בהם קיימת הסדרה חוקית ספציפית לתחום מסוים. כך למשל, ההסדרה הקיימת בחוק ובתקנות להנגשה פיסית של מבנים מקלה על ארגונים חברתיים, נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, עורכי דין בתחום ועל בתי המשפט לפעול למימוש הזכויות המפורטות בהוראות דין אלו.

בדומה, הוראותיו המפורשות של חוק חינוך מיוחד בדבר שילוב תלמידים עם מוגבלות במוסדות החינוך סייעה לקבלת פסקי הדין הידועים יתד ומרציאנו אשר חייבו את המדינה לממן שילוב תלמידי "חינוך מיוחד" בחינוך הרגיל . לעומת זאת, קיים קושי ממשי לקדם שוויון זכויות במקומות בהם אין הסדרה חוקית ספציפית. קידום זכויות במקרים אלו מחייב פרשנות עקרונית של עקרונות חוק שוויון ההזדמנויות, למשל במתן פרשנות ראויה לפרשנות ההוראה המחייבת לכי מימוש זכויות ומתן שירותים לאנשים עם מוגבלות יעשה במסגרת השירותים הניתנים לכלל הציבור, בהתאמות הנדרשות.

במסגרת הקליניקה אנו נתקלים בקושי זה בין היתר במסגרות חינוכיות שאינן נכנסות בגדר חוק לימוד חובה כדוגמת צהרונים, מעונות יום קייטנות וכו'.

מקרה מובהק להפליה על רקע מוגבלות נוגע לפעוטות הסובלים מאלרגיה. מעונות היום המפוקחים ומסובסדים על ידי המדינה מתנהלים תחת מיעוט הנחיות כללים ופיקוח. העדרה של רגולציה ראויה מובילה לבעיות רבות באופן הפעלת מעונות היום  ולהעדר הערכות לקליטת פעוטות אלרגיים במעונות היום. למשל:

  • אי התאמת התפריט לפעוטות האלרגיים דבר המציב אותם בסכנה או לחילופין מוביל לניתוקם מחבריהם במהלך הארוחות. לעיתים הוצאת רכיב אוכל לא משמעותי מהתפריט מאפשרת לאותם פעוטות לאכול ביחד עם חבריהם ללא כל סכנה.
  • העדר הדרכה לצוותי המעונות - בחלק מהמקרים הצוותים אינם מודעים לסכנות ואינם יודעים לפעול למול התקף אלרגיה, כאשר למשל הדרכה קצרה בדבר אופן השימוש במזרק אפינפן בסמוך להתקף אלרגיה עשויה להציל חיים.
  • מחסור בצוותים לפיקוח ולסיוע לפעוטות האלרגיים במהלך היום.
  • הטלת חיובים על ההורים לממן סייעות לפעוטות אלרגיים כתנאי לכניסה למעון.

בנסיבות אלו הגישה הקליניקה למשפט ומדיניות חינוך בהובלת עו"ד הרן רייכמן ביום 31.10.18 עתירה לבג"ץ בשם עמותת יה"ל והורים לפעוטות אלרגיים. בעתירה הצפויה לידון בחודשים הקרובים ביקשנו להסדיר הנחיות לכלל מעונות היום שיבטיחו מניעת הדרה של פעוטות אלרגיים בכניסה למעונות היום ובחיי היום יום במעונות עצמם.

בין היתר טענו במסגרת העתירה כי נוכח חובת המדינה להבטיח נגישות השירות הציבורי של מעונות היום לכלל הפעוטות,  עליה לשאת בעלויות הנדרשות מכך, לרבות בתגבור צוותים במקרים המתאימים, מבלי להטיל נטל על הורי הפעוטות האלרגיים.

  • את העתירה ניתן לקרוא כאן
  • ראיון עם עו"ד הרן רייכמן על העתירה ב"פרקליטים עד הבית" בערוץ 13 ניתן לראות כאן

Please publish modules in offcanvas position.