הארת דין - גליון מספר ט2, (תשע"ה)

גליון ט2

lawatchLogo

מערכת כתב-העת לשנת תשע"ו
עורך: פרופ' אמנון רייכמן
סגן עורך: עו"ד שי אוצרי
סגנית עורך: עו"ד קרן חכים
גב' מעיין אזוגי
מר אביחי אליהו
גב' נופר חיון
מר מאור ליברמן
מר רועי נפתלי
גב' רחל ספירו
מר גלעד קאלך
גב' יעל קרן
גב' הדס רכטמן
גב' דניאל תרזי

הארות

עדכונים

  • ביטול החלטת הנהלת בתי המשפט, המתנה את הגישה למאגר פסקי-הדין וההחלטות שברשותה בחתימה על כתב התחייבות הכולל איסור על מפתוח של המידע 2015-11-12
  • בג"ץ ביטל את החלטת הנהלת בתי המשפט, המתנה את הגישה למאגר פסקי-הדין וההחלטות שברשותה בחתימה על כתב התחייבות הכולל איסור על מפתוח של המידע. ...
  • עבירות אי דיווח למס ערך מוסף מתמשך, ותוך שישנן לעורך הדין הכנסות, מגבשות קלון לצורך הפעלת סעיף 75 לחוק לשכת עורכי הדין 2015-11-08
  • ביהמ"ש העליון קבע כי יש קלון בעבירות נמשכות של אי דיווח למע"מ ותוך שישנן לעורך הדין הכנסות, ועל כן ניתן להפעיל את סעיף 75 לחוק לשכת עורכי הדין, לצורך הטלת עונש. ...
  • "בית המשפט העליון מבהיר את גבולות ההלכה בדבר סיווגה של עסקה כ-"עסקה מלאכותית" 2015-11-18
  • לצורך קביעה האם לפנינו "עסקה מלאכותית" כמשמעה בסעיף 86 לפקודת מס הכנסה יש צורך להעמיד את העסקה במבחן דו שלבי הכולל את שאלת לגיטימיות תכנון המס הניצב בבסיס העסקה בשלב הראשון ואת מלא ...

Please publish modules in offcanvas position.