משפט וממשל, כרך ד חוברת 2 (תשנ"ח – 1998)

poalim

חברי המערכת - כרך ד (חוברת 2)
 

עורך: אריאל בנדור

סגנית עורך: שולמית אלמוג

חברי מערכת: שירי דקל, רוני כהנא, אמיר ליבנה, לימור מזרחי, ידידיה מרדכי מלכיאור,
האלה ספורי, אביגל (גלי) פילובסקי, יעד רותם

 עריכה לשונית: אברהם שלוין

סדר היום
אריאל בנדור, בגנות היחסיות של זכויות־היסוד


טקס פתיחת שנת הלימודים
חיים ה׳ כהן, בפתח לימודי המשפט
ריקרדו בן־אוליאל, על השיטה המשפטית הישראלית ועל תפקיד האקדמיה


הרצאה
אהרן ברק, החוקה הכלכלית של מדינת ישראל


מאמרים
אורן גזל, פגיעה בזכויות־יסוד ״בחוק״ או ״לפי חוק״
עמיהוד גלעד, ציווי מוסרי מוחלט: אסור לענות
עמנואל גרוס, תרופות חוקתיות
עלי זלצברגר ואלכסנדר (סנדי) קדר, המהפכה השקטה - עוד על הביקורת השיפוטית
לפי חוקי־היסוד החדשים
יונתן יובל, על חסינות וחנינה - אנטומיה של מושגים נורמטיביים
יובל יונאי, הדין בדבר נטייה חד־מינית - בין היסטוריה לסוציולוגיה
זאב סגל, צללים מרחפים על שלטון החוק - עם פרשת בר־און ובעקבותיה
מרדכי קרמניצר וראם שגב, הפעלת כוח בחקירות שירות־הביטחון הכללי - הרע במיעוטו?


תחיקה
יצחק ענבר, תנאי המעצר כשיקול במתן החלטת המעצר
אביגדור קלגסבלד, צמצום זכות הטיעון בפני ועדת חקירה


פסיקה
אבינועם בן-זאב, הטעם שבאיסור לצער תנינים
אלון הראל, בתי־המשפט והומוסקסואליות - כבוד או סובלנות?
יפה זילברשץ, על חופש התנועה הפנים־מדינתית

Please publish modules in offcanvas position.