כנס עשרים שנה לפרשת בנק המזרחי

MIZ20

קטעי וידאו לפי המושבים
מושבי היום הראשון
MIZ מושב פתיחה
יו״ר ומגיבה: פרופ׳ רות גביזון, האוניברסיטה העברית בירושלים דוברים: נשיא בית המשפט העליון )בדימוס(, פרופ׳ אהרן ברק, המרכז הבינתחומי הרצליה
דוברים :
נשיא בית המשפט העליון (בדימוס) , פרופ' אהרן ברק המרכז הבינתחומי הרצליה "בנק המזרחי : עיון נוסף"
פרופ' ברק מדינה, האוניברסיטה העברית בירושלים  "עשרים שנה למהפכה החוקתית : זכויות , זכויות, זכויות"
עו"ד דן מרידור, לשעבר שר המשפטים ושר האוצר "בנק המזרחי : תהליך החקיקה, המהלך השיפוטי והשינוי המשטרי"
MIZ מושב 2
יו״ר ומגיבה: פרופ׳ מיכל טמיר, שערי מדע ומשפט הוד השרון דוברים: ד״ר שרון וינטל, המכללה האקדמית נתניה ״בנק המזרחי והסמכות המכוננת - התיאוריה החסרה שמגשרת על הפער בין השופטים ברק וחשין״ ד״ר שוקי שגב, המכללה
דוברים:
ד"ר שרון וינטל, המכללה האקדמית נתניה "בנק המזרחי והסמכות המכוננת - התיאוריה החסרה שמגשרת על הפער בין השופטים ברק וחשין"
פרופ' עידו פורת, המרכז האקדמי למשפט ועסקים רמת גן "המהפכה החוקתית כהשלמת חוקי היסוד אל עבר האידיאה האפלטונית של החוקה"
ד"ר איתי בר סימן טוב , אוניברסיטת בר אילן "מקומו של בנק המזרחי בהתפתחות המודלים של ביקורת שיפוטית בישראל
https://i.ytimg.com/vi/LfqRklUhWsE/hqdefault.jpg?custom=true&w=120&h=90&jpg444=true&jpgq=90&sp=68&sigh=uR9_nGMI17XpnqHThiSZVEB2fGY מושב 3
יו״ר ומגיב: פרופ׳ יוסף אדרעי, אוניברסיטת חיפה דוברים: ד״ר הלל סומר, המרכז הבינתחומי הרצליה
דוברים : ד"ר הלל סומר, המרכז הבינתחומי הרצליה  "פסקת ההתגברות: בנק המזרחי ומבט לעתיד"
עו"ד דן יקיר, היועץ המשפטי האגודה לזכויות האזרח "סעדים ועילות הסף"
ד"ר אביעד בקשי, פורום קהלת והקריה האקדמית אונו "בנק המזרחי: מבט ביקורתי"
פרופ' אריאל בנדור, אוניברסיטת בר אילן "שנוי חוקי- יסוד , חריגה מהם ופגיעה בזכויות חוקתיות"
http://law.haifa.ac.il/images/mizrachi/ מושב 4
יו״ר ומגיב: פרופ׳ עלי זלצברגר, אוניברסיטת חיפה דוברים: פרופ׳ איל בנבנישתי, אוניברסיטת תל אביב
דוברים : פרופ' אלי בנישבנתי,  אוניברסיטת תל אביב  "המהפכה החוקתית בראייה של הכלכלה הפוליטית :הביקורת שיפוטית כמנגנון להגבלת כוחן של קבוצות אינטרס"
פרופ' אלון הראל, האוניברסיטה העברית בירושלים  "בנק המזרחי והזכות לביקורת שיפוטית"
ד"ר גרשון גונטובניק, המרכז האקדמי כרמל "הזכות החוקתית לקניין בחלוף שני עשורים מפרשת בנק המזרחי
עו"ד סוהאד בשארה,  עאדלה–  המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי  "המהפכה החוקתית בראי האזרח הערבי וזכותו לקניין "
miz מושב 5
יו"ר ומגיבה: פרופ' מרגית כהן, האוניברסיטה העברית בירושלים
דוברים: פרופ׳ משה כהן-אליה ופרופ׳ גילה שטופלר, המרכז האקדמי למשפט ועסקים רמת גן ״בנק המזרחי כנקודת מפנה בעליית מבחני המידתיות ודחיקת מבחני ההסתברות״
ד"ר מיטל פינטו, המרכז האקדמי כרמל "פרשת המזרחי והפופולריזציה של מבחני המידתיות: המשפט החוקתי אל מול המנהלי"
פרופ' אייל גרוס , אוניברסיטת תל אביב "אחרי עשרים שנה – עוד אותו הצליל? מידתיותן של פגיעות בזכויות "
ד"ר יאיר שגיא, אוניברסיטת חיפה "המתיקות שאחרי: כיצד השפיעה המפכה החוקתית על ההיסטוריוגרפיה של המשפט הישראלי
MIZ מושב 6
יו״ר ומגיב: פרופ׳ גידי ספיר, אוניברסיטת בר אילן
דוברים : עו"ד יובל רויטמן, אוניברסיטת תל אביב "התיאוריה החוקתית לביקורת שיפוטית -בנק המזרחי והתכת רשויות"
ד"ר  גור בליי, היועץ המשפטי לכנסת "הייעוץ המשפטי ל נסת בעידן שאחרי בנק המזרח י:תיווך בין עולמות
עו"ד אפי מיכאלי, מיכאלי ושות' משרד עורכי דין "המפכה החוקתית וחוקי היסוד המשטריים : מקרי בוחן ויחסי כוחות בין רשויות השלטון"
ד"ר אילן סבן, אוניברסיטת חיפה "בנק המזרחי: 1995, 2006 ותגובת הנגד הפוליטית
MIZמושב 7
יו״ר ומגיבה: פרופ׳ מרגית כהן, אוניברסיטה העברית בירושלים דוברים: ד״ר מוחמד ותד, המכללה האקדמית צפת
דוברים : עו"ד ארנה לין ארנה לין ושות', משרד עורכות דין "הוכחה ש לפגיעה חוקתית - מציאות או דימיון?״
ד"ר אסף רנצלר, ש.הורוביץ ושות' משרד עורכי דין "תקיפה עקיפה של חוקתיות חוק"
ד"ר גיא כרמי, ליפא מאיר ושות' משרד עורכי דין "הרהורים על ביקורת שיפוטית ביזורית בראי פרשת בנק המזרחי"ו"ד דן מרידור, לשעבר שר המשפטים ושר האוצר "בנק המזרחי : תהליך החקיקה, המהלך השיפוטי והשינוי המשטרי"
 
מושבי היום השני
MIZ מושב 8
יו״ר ומגיב: ד"ר יניב רוזנאי , אוניברסיטת חיפה
דוברים : ד"ר אדם שנער , המרכז  הבינתחומי הרצליה "בנק המזרחי: חוות הדעת הנשכחות"
פרופ' ישי בלנק, אוניברסיטת תל אביב "בנק המזרחי בהקשר החברתי: מבט מהשלטון המקומי"
עו"ד יהושע שופמן, משרד  המפשטים (לשעבר) "שלושה עשר מי יודע? ביקורת חוקתית , היועץ המשפטי לממשלה והבג״ץ הנשכח"
פרופ'  אמנון רייכמן,  אוניברסיטת חיפה "בנק המזרחי: מבט מקרוב על התהליך החוקתי כפי שמשתקף בפסק הדין
MIZ מושב 9
יו״ר ומגיב: פרופ' דוד קרצמר, האוניברסיטה העברית ומכללת ספיר
דוברים : פרופ' יצחק זמיר, שופט בית המשפט העליון (בדימוס) "בנק המזרחי:  איך כותבים פסק דין"
פרופ'  יואב  דותן, האוניברסיטה העברית "מורשתו החוקתית של השופט מישאל חשין בעקבות פס"ד בנק המזרחי"
פרופ'  סוזי נבות,  המכללה למנהל "בנק המזרחי והדיאלוג בין הרשויות
הנשיאה (בדימוס) דורית ביניש ,בית המשפט העליון "בנק המזרחי:  הערות ותובנות
 
 

Please publish modules in offcanvas position.