תואר ראשון במשפטים ותואר שני בניהול מערכות חינוך

eduW

אודות

המגמה לניהול מערכות חינוך מיועדת להקנות ידע והתנסות בתחומי הניהול, הארגון והמדיניות תוך התמקדות במערכות חינוך פורמליות ובלתי פורמליות. תכנית הלימודים מורכבת מתחומים מגוונים ובהם התנהגות ארגונית, מדיניות ציבורית, משפט וכלכלה, תוך דגש על השלכותיהם לשדה החינוך. בנוסף לבסיס העיוני, הסטודנטים רוכשים כישורים ומיומנויות ניהוליות.  

הלימודים במגמה לניהול מערכות חינוך מתאימים לסטודנטים השואפים להשפיע על עיצוב המדיניות החינוכית, במגזר הציבורי ובארגונים חברתיים, ולאלו המעוניינים לפתח קריירה ניהולית בתחום החינוך הפורמלי והבלתי פורמלי. ידע במשפטים יעניק לסטודנטים בסיס ערכי ומעשי להכשרתם כעתודה מנהיגותית מובילה. הלימודים במגמה לניהול מערכות חינוך מתאימים גם לסטודנטים למשפטים המעוניינים לעבוד כעורכי דין המתמחים בדיני חינוך ולהבין באופן מעמיק את מערכות הקשרים בין המשפט לבין מדיניות החינוך ואת האופנים בהם פועל המשפט בתוך ארגוני חינוך.  מאחר ותכנית הלימודים מאפשרת גמישות והתאמה אישית לצרכים, הסטודנטים יוכלו לבנות את מערכת השעות שלהם בהתאם למטרותיהם ולתכניותיהם העתידיות.

מבנה הלימודים

במהלך שנים א' ו-ב' בפקולטה למשפטים ילמדו הסטודנטים בתכנית המשותפת קורסים הנדרשים כלימודי השלמה לתואר שני. באישור ראש המגמה לניהול מערכות חינוך, יוכלו הסטודנטים ללמוד חלק מקורסי ההשלמה גם בשנה ג' ללימודי המשפטים.

קורסי ההשלמה במגמה לניהול מערכות חינוך: מערכת החינוך בישראל - 2 שש"ס; התנהגות ארגונית - 4 שש"ס; שני קורסים מתודולוגיים – סה"כ 4 שש"ס (בתיאום עם ראש המגמה לניהול מערכות חינוך ניתן ללמוד קורסים מתודולוגיים לתואר ראשון בכל חוג בתחום מדעי החברה).

במהלך שנים ג' ו-ד' בפקולטה למשפטים ישלבו הסטודנטים בתכנית המשותפת את לימודי המשפטים עם הלימודים במגמה לניהול מערכות חינוך. מעמדם כתלמידי תואר שני יהיה "על תנאי". הנקודות ייחשבו להם רק לאחר סיום התואר הראשון.

הסטודנטים בתכנית המשותפת יידרשו להשלים את שני הסמינרים בפקולטה למשפטים במהלך שנה ג' ללימודיהם.

במקרה של פרישה מהתכנית המשותפת, הפקולטה למשפטים רשאית להחליט אלו קורסים יוכלו להיחשב במסגרת 18 נקודות הזכות אותן הסטודנטים רשאים לבחור מחוץ לפקולטה למשפטים.

הלימודים במגמה לניהול מערכות חינוך מתקיימים במסלול לימודים עם תזה - מסלול א', ובמסלול לימודים ללא תזה - מסלול ב'. היקף הלימודים במסלול א' הינו 34 שעות סמסטריאליות, כולל הגשת שתי עבודות סמינריוניות. היקף הלימודים במסלול ב' הינו 42 שעות סמסטריאליות, כולל הגשת שלוש עבודות סמינריוניות. בשנה השנייה ללימודיהם, תלמידי מסלול ב' עורכים פרויקט גמר.

קבלת התואר השני בניהול מערכות חינוך מותנית בקבלת התואר הראשון במשפטים.

 

Please publish modules in offcanvas position.