משפט וממשל כרך יט (תשע"ח - 2018)

2

חברי המערכת - כרך יט

עורך: ד"ר אילן סבן

עורכים שותפים של החטיבה "סוגיות של שוויון והעדרו": גיא לוריא ומרדכי קרמניצר

סגני עורך: יואל לביא, עידו פורת, עידו שפירא

חברי מערכת: אסף אברמזון, ירדן אלון, סער בן זאב, אריאל ברגר, ניר ברודרמן, אלי גוזלן, אורי גורלי, דימה גזאלה, רתם דונוביץ, קארין ליכטרמן, הדר מדניק, בר מזרחי, קלה ספיר, אילנה עטרון, מוחמד קדח, דן תירוש

עריכה לשונית: גיא פרמינגר


1967, קו פרשת מים

יעל רונן, משילות חלולה: מערכת החינוך במזרח ירושלים

גיא הרפז ועמיחי כהן, הריסת בתים בביקורת בג״ץ: יש (בית) שופטים בירושלים 

יובל לבנת, סייענים פלסטינים כמבקשי מקלט בישראל              

"אחרי 20 שנה" - הלכת בנק המזרחי והמהפכה החוקתית

אהרן ברק, הזכות החוקתית והפגיעה בה: תורת שלושת השלבים

גילה שטופלר, עליית המידתיות, ירידת ההסתברות והשלכותיה הבלתי-צפויות של המהפכה החוקתית על המשפט החוקתי הישראלי

מרגית כהן, "אחרי עשרים שנה": הרהורים על מוסכמות מקובלות בשיח המידתיות

איתי בר-סימן-טוב, מהפכה או המשכיות? מקומו של פסק-דין בנק המזרחי בהתפתחות המודלים של ביקורת שיפוטית בישראל

יאיר שגיא, פסק-הדין שעשה היסטוריה: עיון היסטוריוגרפי בפסק-הדין בפרשת בנק המזרחי.

סוגיות על שוויון והעדרו 

אבישי בניש ולירון דוד, זכות הגישה למִנהל במדינת הרווחה: על (אי-)מיצוי זכויות חברתיות וחובת ההנגשה של החקיקה החברתית

יניב רוזנאי ונדיב מרדכי, על נגישותה של החקיקה

אורית קמיר, חשיפת שיח החירות (ללא-שוויון) של הימין הרדיקלי: האם הדמוקרטיה הליברלית יכולה להחליפו בשיח כבוד האדם, בפרט ביחס לרב-תרבותיות?

כללי

מנחם מאוטנר, רב-תרבותיות וליברליזם בישראל ביקורת ספרים על הספר: אמנון רובינשטיין שבטי מדינת ישראל: ביחד ולחוד – ליברליזם ורב-תרבותיות בישראל                    

שרון ידין, בג"ץ מתווה הגז הטבעי והחוזה הרגולטורי: שינוי פרדיגמה במנהל ובמשפט הציבורי

Please publish modules in offcanvas position.