680+

קבלה לפי סכם

שקלול ממוצע בגרות/ממוצע תואר וציון פסיכומטרי לחישוב הסכם


הרשמה למבחן יע"ל – באמצעות אתר המרכז הארצי לבחינות והערכה www.nite.org.il
הרשמה למבחני יעלנט – דרך מחלקת הרשמה. ההרשמה טרם התחילה, מידע יתפרסם באתר יעלנט
מבחני סיווג פנימיים - מידע יפורסם בקרוב
הרשמה למבחן אמי"ר - באמצעות המרכז הארצי לבחינות והערכה באתר www.nite.org.il
הרשמה למבחן אמיר"ם - דרך היחידה ללימודי אנגלית כשפה זרה באתר

מלגה לסטודנטים מצטיינים בשנה א'

מלגת הצטיינות יתר בגובה עד 100% שכר לימוד בסיסי (לא כולל תשלומים נלווים), תוענק לסטודנטים בעלי ציון פסיכומטרי גולמי 730 ומעלה.

מלגת הצטיינות בגובה עד 50% שכר לימוד בסיסי (לא כולל תשלומים נלווים) תוענק לסטודנטים בעלי ציון פסיכומטרי גולמי 700-729.

גובה המלגה יקבע ביחס להיקף שכר הלימוד של הסטודנטים.

לפרטים נוספים

מלגות פתאל

מלגה ייעודית וייחודית לפקולטה למשפטים לסטודנטים חדשים מצטיינים.

מלגות לתלמידים מצטיינים

מלגות יחולקו לתלמידים מצטיינים במיוחד מתוך רשימת מצטייני הדיקן.

למידע על תכניות התואר הראשון במשפטים