630+

קבלה במסלול בחינת התאמה

הפקולטה למשפטים באוניברסיטת חיפה מציעה תנאי קבלה ייחודיים: לצד הקבלה על בסיס סכם, פיתחנו מסלולים חלופיים לזיהוי מועמדים ומועמדות מצויינים ללימודי משפטים. הכלי המרכזי עליו אנו מסתמכים בקבלה חלופית הוא בחינת התאמה. 

בחינת ההתאמה בוחנת מיומנויות החשובות ללימודי משפטים ומעניקה למועמדים אשר קרובים לסף הקבלה הרשמי הזדמנות להוכיח את התאמתם ללימודים בפקולטה למשפטים של חיפה. ציון בחינת ההתאמה ישוקלל יחד עם שאר נתוני הקבלה של המועמדים. 

מועדי מבחני התאמה למועמדים במסלול מבחן התאמה: 27/05/2020, 20/07/2020, 31/08/2020- לא יתקיימו מועדים נוספים

להרשמה לבחינת התאמה נא לפנות במייל לThis e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

שקלול ממוצע בגרות/ממוצע תואר וציון פסיכומטרי לחישוב הסכם.

הרשמה למבחן יע"ל – באמצעות אתר המרכז הארצי לבחינות והערכה www.nite.org.il
הרשמה למבחני יעלנט – דרך מחלקת הרשמה. ההרשמה טרם התחילה, מידע יתפרסם באתר יעלנט
מבחני סיווג פנימיים - מידע יפורסם בקרוב
הרשמה למבחן אמי"ר - באמצעות המרכז הארצי לבחינות והערכה באתר www.nite.org.il
הרשמה למבחן אמיר"ם - דרך היחידה ללימודי אנגלית כשפה זרה באתר

פרטים נוספים על בחינת ההתאמה
כאמור, הבחינה נועדה לבחון מיומנויות הדרושות להצלחה בלימודי המשפטים. הבחינה השנה תכלול שני מרכיבים (שיתקיימו ברצף, במועד הבחינה):

  1. בחינה על חומרי קריאה: כל המועמדים יקבלו כשבוע לפני הבחינה חומר שאותו יתבקשו לקרוא מראש. החלק הראשון יעסוק בניתוח ויישום של חומרים אלו. חלק זה של הבחינה יעשה בחומר פתוח - המועמדים יהיו רשאים לעיין במהלך הבחינה בסיכומים שיכינו מראש. אין צורך לקרוא חומרים נוספים מעבר לזה שנשלח למועמדים. 
  2. בחינה על בסיס הרצאה בכיתה: יערכו שני שיעורים בנושא משפטי ובסיום כל אחד יתקיים מבחן. חלק זה אינו דורש ידע מוקדם מכל סוג, ואין צורך להתכונן אליו מראש או לקרוא חומרים כלשהם. המועמדים יהיו רשאים לסכם במהלך השיעורים ולהשתמש בסיכומיהם במהלך מבחן. על כל מועמד להשתתף בשני חלקי הבחינה. 

כל חלקי הבחינה יתקיימו באותו יום. ניתן לגשת לבחינת התאמה פעם אחת בלבד. בחינת ההתאמה אינו מיועד למי שלמד או לומד משפטים. 

למידע על תכניות התואר הראשון במשפטים