סמינר מחלקתי עם ד“ר נטע ברק-קורן

ד"ר נטע ברק-קורן מהפקולטה למשפטים באוניברסיטה העבריתתציג את מאמרה
A License to Discriminate? The Market Response to Masterpiece Cakeshop
ונדון בניסויי שדה במשפט.

המפגש יערך בזום:

https://zoom.us/j/95120500363‎?pwd=ZWNJZkpuSThETFVoaGEyWHpkNGFhQT09

MIZ21