משהו רוחני זורם כביכול ערב השקה לכבוד ספרם של שולמית אלמוג ויאיר אלדן