מזל״טים ורובוטים בלחימה

מזל״טים ורובוטים בלחימה דיון במאמרו של פרופ' דני סטטמן:

Drones and Robots: On the Changing Practice of Warfare