סגל אקדמי בכיר

bYA
תיאוריה של משפט פרטי, דיני חוזים, דיני תרופות, דיני נזיקין, ענישה אזרחית, משפט השוואתי ואכיפת חוק  

itamar1
משפט בינלאומי, תיאוריה פוליטית, זכויות אדם, משפט סביבתי, דיני פליטים, דיני לחימה, משפט בינלאומי פלילי

noya2
תיאוריות פמיניסטיות של המשפט, שוויון ומגדר בשוק העבודה, ניתוח מגדרי של המשפט הפלילי, אי-שוויון מגדרי בישראל

arianner
דיני עבודה, דיני משפחה, אפליה בעבודה, עבודה ומשפחה, עתיד העבודה, אפליה מגדרית, אלימות כלכלית, תיאוריות פמיניסטיות, היסטוריה של רגולציה של עבודה