מימוש זכויות אדם בהליך האזרחי

civilclinic

אודותינו

הקליניקה למימוש זכויות אדם באמצעות המשפט האזרחי הבנחיית עו"ד רעות כהן  הינה קליניקה חדשנית שמטרתה להעניק כלים – עיוניים ומעשיים – שיאפשרו למשתתפי הקליניקה לפעול לקידום זכויות אדם, בעיקר בקרב אוכלוסיות מוחלשות, באמצעות המשפט האזרחי – הליכים נזיקיים, תובענות ייצוגיות, סעדים בגין פגיעה בזכויות צרכניות, בגין קיפוח בחוזים אחידים ועוד.

הניסיון המצטבר בעריכת דין חברתית מלמד כי הכלים הסטנדרטיים של המשפט הציבורי והפלילי אינם נותנים מענה מספק ושלם לפגיעה בזכויות האדם, הן בשל מגבלות מהותיות על קשת הסעדים האפשרית והן מטעמים הנוגעים לסדרי הדין והראיות. לדוגמה, בעוד שההליך הציבורי מוכוון לעתים קרובות על ידי שיקולי מניעה (או ענישה), והסעדים בו מוגבלים (בעיקר בהליך המינהלי) לסעדי מנע הצופים פני עתיד, הליכי המשפט האזרחי מעניקים כוח רב יותר לפרט הנפגע, הן מבחינת השליטה על ההליך, הן מבחינת הכוח לזכות בתרופה על פגיעות עבר (לדוגמה, באמצעות סעדי פיצוי והשבה) וזאת בנוסף לאפקט ההרתעתי של הסעד האזרחי על התנהלות הרשות הציבורית בעתיד. כך למשל, לצד עתירות לבג"ץ בטענה שגובה הקצבאות שמעניקות המדינה לא מספיקות למחייה בכבוד ולכן פוגעות בזכות היסוד לקיום בכבוד, מתקיים מאבק משפטי יום יומי בלשכות ההוצאה לפועל בדבר התוכן הממשי של הזכות, כפי שהיא (לא) מתבטאת בפסיקת צו תשלומים חודשי לחייבים הנמצאים בעוני. וכן, כאשר בית המשפט מורה לשחרר אדם ממעצר משום שנעצר ללא חשד סביר, חירותו של אותו אדם מובטחת מעתה ואילך, אך הוא אינו מפוצה על נזקיו לאחור. יתרה מזו, קיימת הרתעת חסר כלפי התנהלות בלתי תקינה של המשטרה וגורמי התביעה. ההליך האזרחי ישמש הן כדי לפצות על הפגיעה בחירות בעבר והן ככלי אפקטיבי למניעת פגיעה לא מוצדקת בחירות בעתיד.

יתר על כן, ההבנה כי הפגיעה בזכויות אדם ובאוכלוסיות מוחלשות עלולה להתרחש לא רק על ידי גופים ציבוריים אלא גם על ידי גופים פרטיים עתירי כוח, מחזקת את הצורך במתן הגנה אזרחית ל"אזרח הקטן" מפני ניצול לרעה של פערי כוחות לצורך זכייה ביתרון לא הוגן, טיפול לא הוגן בגביית חובות כספיים, שלילה או עיכוב של זכויות לכספי ביטוח, ופגיעות צרכניות אחרות בציבורים רחבים, ולעתים מוחלשים. 

בשל מאפיינים מיוחדים אלה ואחרים, משתפת הקליניקה פעולה עם קליניקות נוספות וארגונים חברתיים במתן טיפול משפטי משלים. כך למשל, הקליניקה עבדה במהלך הסמסטר על הכנת תביעה בשם משפחה של ילד עם אלרגיות נגד הגן בו למד בשל נזק שנגרם לו. תיק זה הועבר מהקליניקה למשפט ומדיניות חינוך, שהגישה במהלך השנה עתירה לבג״ץ בנושא המדיניות הכללית בדבר התמודדות עם ילדים אלרגיים במעונות יום. כמו כן הקליניקה מטפלת במספר מקרים של מעצרי שווא, תיקים אשר הועברו מהקליניקה לסניגוריה ציבורית ומערכת הצדק הפלילית.

הקליניקה תעניק לסטודנטים ידע מעמיק – עיוני ומעשי – שיסייע להם בהפעלת סוללת התרופות האזרחית, תוך כדי הבנה והיכרות עם היתרונות (והחסרונות) שיש להליכים אזרחיים ככלי לקידומן של זכויות אדם – הן למול רשויות ציבוריות, והן למול גופים אזרחיים. 

את הקליניקה ילווה הסמינר האקדמי "נזיקין ושינוי חברתי" בהנחיית ד"ר שגית מור. מטרת הסמינר הינה להעשיר את פעילות השטח בכלים תיאורטיים. הסמינר יבקש לעורר דיון ביקורתי בסוגיות של שוויון, זכויות ושינוי חברתי אשר עומדות במרכז הפעילות של הקליניקה תוך התמקדות בתפקידם ומקומם של המשפט האזרחי בכלל ודיני הנזיקין בפרט בקידום שוויון וזכויות.

במסגרת הסמינר, יבחנו הסטודנטים את יתרונותיו וחסרונותיו של המשפט ככלי לשינוי חברתי תוך כדי התמודדות עם הביקורות השונות שהופנו כלפיו מכיוונים של ביקורת שיח הזכויות, ביקורת משפט וחברה וביקורת קבוצות מיעוט שונות. בנוסף, ילמדו הסטודנטים על השימוש שנעשה בדיני הנזיקין על מנת לקדם שינוי חברתי ויבחנו את האפשרויות שהם טומנים בחובם בצד החסמים והמגבלות הטבועים בהם, תוך התייחסות לגישות ביקורתיות לדיני הנזיקין (מכיוונים של צדק חברתי, פמיניזם, מוגבלות וכד').

הסמינר יבקש לפתח חשיבה מורכבת על המשפט הן כאמצעי דיכוי והן כמשאב חשוב בתהליכי שינוי עמדות, עיצוב זהויות וכינון מחדש של יחסי כוחות חברתיים.

 

סגל הקליניקה

rsz img 9262 ד"ר שגית מור

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

rsz img 9262 עו"ד רעות כהן

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.