יישוב סכסוכים ואוכלוסיות מוחלשות ע״ש ליאון צ׳רני

negotiationclinic

אודותינו

בעולם שבו רובם המכריע של הסכסוכים נפתר מחוץ לכתלי בית המשפט או בהליכים המקדמיים המתנהלים בו, הקליניקה ליישוב סכסוכים באוכלוסיות מוחלשות, בהנחיית המגשרת דנה גילה, הינה קליניקה חדשנית אשר מטרתה להעניק לסטודנטים ידע מעמיק והתנסות משמעותית בתחום הגישור וכן לחשוף אותם להליכים וכלים נוספים בתחום.

ההליך המשפטי הפורמלי מתאפיין בחלק ניכר מהמקרים בכשלים מובנים כגון סרבול, עלויות כספיות גבוהות וחשוב מכך – הוא אינו מטפל בשורשי המחלוקת, כך שלעיתים רבות ההכרעה השיפוטית אינה מביאה לסיום אמיתי של הסכסוך.  

פתרון אפשרי לקשיים המוצגים לעיל נעוץ בקידום פתרון סכסוכים בדרכים אלטרנטיביות – גישור, יישוב סכסוכים, פתרון בעיות ועוד.

הקליניקה תבקש להכיר לסטודנטים את דרכי הפעולה האלטרנטיביות, על יתרונותיהן וחסרונותיהן. הקליניקה תפעל להקניית כלים לפתרון סכסוכים שונים בקרב אוכלוסיות מוחלשות באמצעות הליכי גישור, ותעשה שימוש בכלים של יישוב סכסוכים גם לקידום ולהעצמה של הקהילות באופן רחב.

הקליניקה תפעל לקדם הליכי גישור בין קהילות מוחלשות לגורמים מוסדיים וכן תפעל לשינוי מדיניות בתחומי העיסוק של הקליניקה.

במסגרת תחומי פעילותה, תחתור הקליניקה לעצב הליכי גישור ויישוב סכסוכים המביטים על סכסוכים בעין רחבה, למפות את המקומות בהם הליכים אלטרנטיביים עדיפים ולקדם מודל גישור המגיב לקשיים הטמונים בהליכים עצמם כגון פערי כוחות בין צדדים לסכסוך. באופן כזה הליך יישוב הסכסוכים יכול לשמש למתן קול ולהעצמתן של קהילות מוחלשות.

הקליניקה החלה בשיתוף פעולה עם המרכז ליישוב סכסוכים בחיפה – "בית הגפן", במסגרתו יגשרו הסטודנטים ביחד עם מגשרי המרכז בתיקי תביעות קטנות שהופנו על ידי בית המשפט.

הסטודנטים המשתתפים בקליניקה, עברו טרם החל הסמסטר קורס גישור מסמיך המעניק תעודת מגשר בהתאם להמלצות הנהלת בתי המשפט ("ועדת גדות").

את הקליניקה מלווה סמינר אקדמי של פרופ' ארנה רבינוביץ עיני אשר מטרתו כפולה. ראשית, הסמינר יעניק למשתתפות ולמשתתפים כלים תיאורטיים לבחינת ההליכים בהן יעסקו בעבודתם המעשית, לגיבוש המטרות הראויות לפעילות הקליניקה ולאופן פעילותה. שנית, המשתתפות והמשתתפים יעשו שימוש בתובנות העולות מניסיונם המעשי על מנת לאתגר ולשכלל את החשיבה התיאורטית בתחום הגישור ויישוב סכסוכים.

סגל הקליניקה

rsz ooo פרופ' ארנה רבינוביץ'-עיני

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

rsz dsc 0200 עו"ד ועו"ס דנה פיינריך גילה

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.