זכויות המיעוט הערבי-פלסטיני

pclcl

אודותינו

הקליניקה לזכויות המיעוט הערבי-פלסטיני

برنامج حقوق الأقلية العربية-الفلسطينية

LawGov

השסע הלאומי בישראל הוא קרוב לוודאי השסע המכונן של החברה הישראלית. הוא מקיף, שנוי במחלוקת עמוקה ומתעצם על רקע הסכסוך הישראלי-פלסטיני המדמם.

הקליניקה לזכויות המיעוט הערבי פלסטיני מתמקדת בקידום זכויותיהם של אזרחיה הערביים של מדינת ישראל ומטרתה לצמצם את הפער שבין המחוייבות של המדינה (כפי שמתבטאת בהכרזת העצמאות למשל) לשוויון אזרחי מלא לאזרחיה הערביים, ובין מציאות מתמשכת של אי שוויון. 

ייחודה של הקליניקה מתבטא בכך שעשייתה נשענת פעמים רבות על הסכמה חלקית באשר לדרך הפעולה הרצויה או ההצדקות לה, כך שקיומו של מעשה משותף אינו מכשיר או מעלים את שאיננו מוסכם. כך למשל, קיימת מחלוקת עמוקה בין אזרחים יהודים לאזרחים ערבים ביחס לאופייה הלאומי של ישראל. מדובר על מציאות מתמשכת ויציבה, אותה הקליניקה לא מתיימרת לשנות אלא שהיא פועלת במטרה למנוע הדרה וקיפוח של המיעוט הערבי פלסטיני - התנהלות שאינה מתיישבת עם ערכי היסוד של מדינה יהודית ודמוקרטית.

בנוסף,אחד המאפיינים המיוחדים של הקליניקה היא העבודה המשותפת של סטודנטים יהודים וערבים, והמרחב הבטוח שבו דנים באופן מכבד בסוגיות מורכבות אלו. הקליניקה משתפת פעולה עם גורמים של חברה אזרחית וחברי כנסת המקדמים מטרות אלו, מעניקה סיוע במחקר ובכתיבה על הנושא ומעודדת עשייה כגון הגשת עתירות, השפעה על הצעות חוק ועזרה בעיצוב מסמכי מדיניות הקשורים לזכויות המיעוט הערבי פלסטיני.

מעבר לעשייה השוטפת בקהילה, נכתבת על ידי משתתפי הקליניקה עבודה סמינריונית על אחת מהבעיות/סוגיות שאותה אנו פוגשים בקליניקה. 

סגל הקליניקה

ilans130 ד"ר אילן סבן

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.