korona1

 

bikoretM2

בימים אלו ולאור המצב הנוכחי, האירועים יהיו מקוונים.

Full Faculty

מזכיות הסגל במענקים ובפרסים

מה חדש בפקולטה?

mainPageCube

סטודנטים ובוגרי הפקולטה


בוגרי ובוגרות הפקולטה למשפטים מאיישים משרות יוקרתיות בשירות הציבורי ובמשרדים פרטיים יוקרתיים. חלק מבוגרי ובוגרות הפקולטה כבר מכהנים כשופטות וכשופטים..