Religion, Hateful Expression and Violence

בכנס שיתקיים בפירנצה ב-8-9 באפריל ידבר פרופ' עלי זלצברגר מהפקולטה למשפטים באוניברסיטת חיפה.

הזמנה למפגש הרביעי והמסכם בסדרת האדם במרכז: לקראת חשיבה רב ממדית על זכויות מטופלים במאה ה-21

המרכז לבריאות משפט ואתיקה שמח להזמין למפגש הרביעי והמסכם בסדרת האדם במרכז: לקראת חשיבה רב ממדית על זכויות מטופלים במאה ה-21.

המפגש יעסוק בנושא הממשק בין חוק זכויות החולה וחוק ביטוח בריאות ממלכתי: "סל התרופות: בין ההיבט האינדיבידואלי להיבט הקולקטיבי של הזכות לבריאות" ויתמקד באינטרסים והשיקולים שבבסיס מנגון סל שירותי הבריאות.

המפגש יתקיים ביום ג' 10.5.2022 בשעה 18:00 באמצעות ה - ZOOM

בהנחיית: ד"ר שגית מור, ראש המרכז לבריאות משפט ואתיקה, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת חיפה

פורום סייבר: מפגש חוקרים בנושא סייבר ופוליטיקה

שאלתם את עצמכם פעם איך משפיעות מתקפות סייבר על העדפות פוליטיות של אזרחים? מה הקשר בין רכבות שיורדות מהפסים לבין מדיניות מעקב? האם הרוסים משתמשים במתקפות סייבר ככלי במלחמה הנוכחית?

טקס בוגרים ומוסמכים

טקס הענקת תארים תשפ”א יערך ביום חמישי, 30.06.22, א’ בתמוז תשפ”ב, 30.6.2022, בשעה 18:00 ברחבת הדשא (צפון), הבניין הרב תכליתי.

ICAC – כנס בינלאומי בתובענות ייצוגיות

ד״ר אריאל פלביאן וד״ר רביע עאסי מהפקולטה למשפטים באוניברסיטת חיפה מארגנים, בשיתוף מספר אוניברסיטאות מהעולם, את הכנס הבינלאומי הרביעי בתובענות ייצוגיות.

מלגת “אהבת עולם”

מפגש זום אודות מלגה ייחודית לסטודנטים באוניברסיטת חיפה ייערך בשעה 17:00.