חברה אזרחית, גורמי שלטון והמשפט הציבורי בהיבטים השוואתיים / פרופ’ גד ברזילי

2 שש”ס
250.5497

סמינר זה יעסוק באופן מקורי ומעמיק בקשרי הגומלין בין משפט לבין ארגונים חברתיים, ארגונים פוליטיים, גורמי שלטון והמשפט בישראל בהיבטים השוואתיים. בין השאר ננתח את המשמעויות של השינויים בדוקטרינות שיפוטיות לגבי שפיטות, זכות עמידה ומידתיות על התפתחות מעמד העותר הציבורי בישראל; האינטראקציות בין פרקליטות המדינה והיועמ״ש לבין גופים אזרחיים שונים; השפעות חברתיות ותרבותיות על מעמד שלטון החוק ומרות המשפט; ההתרחבות בחשיבותם של רגולטורים משפטיים בחיים הציבוריים; פיקוח וחלישה של המשפט הציבורי על ארגוני משטרה וביטחון; הקשרים בין המשפט הציבורי למשפט הפרטי והשלכות של קשרי הגומלין בין המשפט הציבורי לפרטי על החברה בישראל. חלק ניכר מן הסוגיות יוארו בהיבטים השוואתיים ותוך השוואה לשיטות משפט זרות.