הליכי המיון לבית המשפט העליון הסתיימו, ושניים מתלמידי שנה ג’ נבחרו כמתמחים לשופטי בית המשפט. הודיה נמני תתמחה אצל השופטת גילה כנפי-שטייניץ, ודניאל גרינברג אצל השופטת דפנה ברק ארז. תודה רבה לאמנון, הרן וירדן שעמלו רבות על הכנת המועמדים לבית המשפט העליון וכן לכל המרצים שהתגייסו לתרגול הראיונות.