משפט וזהויות – אתניּות מזרחית שותקת ואתניּות מזרחית מושתקת בשיפוט ובמשפט הישראליים – שיעור השופטים המזרחים בבית המשפט המחוזי ובבית משפט השלום הוא 10% עד 14%. לפי ברזילי, מיום שהוקם בית המשפט העליון ב–1948 ועד יוני 2020, רק 12% משופטי בית המשפט העליון היו מזרחים. נשים מזרחיות נעדרות כמעט לגמרי: מתוך 16 הנשים שישבו בבית המשפט העליון באותה תקופה, היתה רק שופטת (חצי־) מזרחית אחת, השופטת דליה דורנר

למאמר המלא
גד ברזילי