ספר חדש של פרופ’ חאלד גנאים “הרפורמה בעבירות ההמתה”

הרפורמה בעבירות ההמתה ( 2019) מרדכי קרמניצר וחאלד גנאים. לאור עקרונות היסוד של המשפט ומחקר היסטורי והשוואתי


לתוכן העניינים