פרופ׳ אורן גזל אייל איש השנה באקדמיה – מגזין בית המשפט

מצויינות ומעורבות חברתית באקדמיה ראיון עם פרופ׳ אורן גזל אייל במגזין בית המשפט

אורן גזל אייל