Global Law Program וחילופי סטודנטים

תוכניות חילופי סטודנטים

הפקולטה רואה בהתנסות בלימודים בחו”ל חוויה חשובה המהווה תרומה משמעותית ללימודי המשפטים. הלימודים בתרבויות אחרות, בקרב סטודנטים מכל העולם מעשירה ביותר.
בעולם גלובאלי, ההכרה והיכולת ליצירת קשרים עם משפטנים זרים הינה יתרון אישי ומקצועי חשוב.
תלמידנו שהשתתפו בתכניות אלה שבו מהן בהמלצה חד משמעית: לנצל הזדמנות יוצאת דופן זו.

תוכנית חילופי סטודנטים מיועדת לתלמידי תואר ראשון – שנים ב’ וג’ ולתלמידי תואר שני. משך הלימודי סמסטר אחד עד שנה, שכר הלימוד משולם לאוניברסיטת חיפה.
עליות טיסה, כלכלה ומגורים מוטלות על הסטודנטים. למועמדים מתאימים יינתנו מלגות הפקולטה למשפטים והאוניברסיטה חתומים על הסכמים לחילופי סטודנטים עם מספר רב של אוניברסיטאות באירופה וארה”ב.
לפרטים נוספים ניתן ליצור קשר עם יוליה לישצינסקי במייל או בטלפון: 04-8288486

להלן מספר אוניברסיטאות איתם קיימים הסכמים לחילופים:

הולנד – מומלץ לשני סמסטרים, Utrecht University

שוודיה – סמסטר אחד, University of Stockholm

גרמניה – סמסטר אחד, Bucerius Law School

שוויץ – סמסטר אחד, University of St. Gallen

פולין – סמסטר אחד, University of Warsaw

ספרד – סמסטר אחד, University of Girona

ארה”ב – סמסטר אחד, University of Miami

ארה”ב – סמסטר אחד, University of Connecticut School of Law

ארה”ב – סמסטר אחד, University of California, Los Angeles

ניתן לעקוב אחר הסכמים עדכניים ופרסומים לחלופי סטודנטים באתר של תלמידי חו”להרשמה בקשות מלוות בקורות חיים ומכתב הצהרת כוונות (Letter of Motivation)
באנגלית וגיליון ציונים באנגלית מגישים ללילך ברקת ברקוביץ (lbareket@univ.haifa.ac.il ) מתלמידי חו”ל. תאריכי הגשת מסמכים מפורסמים באתר של תלמידי חו”ל.

תוכניות קיץ בחו”ל
סטודנטים למשפטים יכולים לצאת לתוכניות קיץ במספר אוניברסיטאות בחו”ל:

אירופה-ארה”ב  University of San Diego קורסי קיץ של אוניברסיטת סן-דייגו המועברים באירופה

שוויץ University of Lucerne

תנאים והרשמה משתנים מאוניברסיטת לאוניברסיטה. מידע מפורט מופיע באתר של אוניברסיטה מארחת.