פרוייקטים ייחודיים
הפקולטה למשפטים חיפה

משבר האקלים

הסוגיות שמעורר משבר האקלים נוגעות בכל תחומי החיים והמשפט, ביניהם סחר בינלאומי, רגולציה של טכנולוגיות חדשות, יחסי משפט ומדע וליטיגציה בינלאומית בתחום זכויות האדם.

תוכנית התמחות בחקר פשיעה והתמכרויות

תכנית הלמודים בחקר פשיעה והתמכרויות זו עוסקת בחקר תופעת ההתמכרות והקשר לפשיעה. הלימודים בתכנית מקנים ידע אינטגרטיבי, לצד מיומנויות וכלים אקדמיים ומעשיים במחקר, תיאוריה ומדיניות, התערבויות ושיקום, בתחום ההתמכרויות.

תוכנית התמחות בחקר פשיעה, משפט וחברה

תכנית הלמודים בחקר פשיעה, משפט וחברה עוסקת בחקר תופעות שונות של פשיעה, עבריינות וקורבנות תוך כדי התמקדות בקשר ההדדי בין החוק והמשפט לבין תהליכים חברתיים, סוציו-אקונומיים, תרבותיים ועוד.