הסדנה בשינוי אקלים מיועדת להכיר לסטודנטים את מכלול ההיבטים המשפטיים והיבטי המדיניות של אחד הנושאים החשובים ביותר שנמצאים על סדר היום הציבורי העולמי. נתחיל בנושאים מסורתיים יותר הקשורים ברגולציה סביבתית ואמנות בינלאומיות להפחתת פליטות, ומשם נמשיך ונתמקד בהתפתחויות אחרונות בחזית המקצוע המשפטי. מחד, נדון בתמריצים הניתנים לחברות לפתח מקורות לאנרגיה ירוקה ואמצעים שונים לאדפטציה לאקלים המשתנה. בהקשר זה, נבחן כיצד היבטים אקלימיים משפיעים על הליווי המשפטי של חברות בתחום הטכנולוגיה. מאידך, נבחן את נקודות ההשקה של הדיון האקלימי עם נושא זכויות האדם כולל הזכות למי שתיה, ליטגציה בינלאומית של קבוצות ילדים התובעים את ממשלותיהם על מחדלים בתחום, וכן נושא הגירת האקלים ופליטי האקלים. בקורס יבקרו עורכות ועורכי דין העוסקים בתחום אלו ברמה הפרקטית, והוא פרי של שיתוף פעולה בין הפקולטה למשפטים ומשרד עורכי הדין פישר בכר חן וול אוריון ושות’