מתוך שיקולי הוועדה המוצגים בכתב העת “בית המשפט”:
“לצד פעולתו האקדמית הענפה, פרופ’ גזל-אייל מעורב בפעילות ציבורית מרשימה ובשורה ארוכה של רפורמות במערכת המשפט”
השיקולים כוללים פירוט של עבודתו המקיפה של אורן בתחומים הפליליים למען הציבור והקהילה. 

https://project.court-magazine.co.il/court129b/?_ga=2.242287490.1085783848.1641364721-1314851912.1641364721

אורן גזל איל