פרופ’ יוסף אדרעי כותב בהארץ, שלפי מירון איזקסון, מאפיין מרכזי של יהודי שומר מצוות הוא קיום שלוש תפילות ביום וקבלת עול מלכות שמים בקריאת שמע (“הארץ”, 30.9). זו גישה מקוממת, מכמה סיבות. הראשונה היא, שהכותב אינו מבחין בין עיקר לטפל, בין מהות לפולחן וטקסיות, בין מצוות שבין אדם לחברו למצוות שבין אדם למקום, והוא מתעלם מהקשר שבין תפילה למדיטציה ומהעובדה שגם האיסלאם והנצרות מחייבים תפילה. הסיבה השנייה היא, שלמרות מס השפתיים (“גוונים שונים יש ביהדות”), משתמע כי איזקסון סבור שהיהדות היא חד־גונית ואקסקלוסיבית, קרי, מי שאינו נמנה על הזרם “שלו” אינו יהודי מאמין; יהדות חילונית אינה יהודית. למאמר המלא

יוסף אדרעי
חדשות טכנולוגיה

החוק שיפליל את כולנו

התיקון המוצע לחוק זכות יוצרים אינו ראוי במדינה מודרנית שמבקשת ליצור איזון ראוי בין האינטרסים של היוצרים לבין ציבור הצרכנים

קראו עוד »