חדשות כללי

ברכות לטל ז’רסקי ונדב ברמן שזכו במענק מחקר של 25,000 מהמרכז למדעי הרוח ובינה מלאכותית

ברכות לטל ז’רסקי שזכה יחד עם נדב ברמן – עמית מחקר הפקולטה – במענק מחקר של 25,000 מהמרכז למדעי הרוח ובינה מלאכותית. המחקר יעסוק בקוד, קודיפיקציה ומקודד: היבטים תיאולוגיים-פוליטיים והשלכותיהם האתיות המשפטיות.

קראו עוד »
חדשות מחקר

פרופ’ אלדר הבר בנבחרת המנהיגות המבטיחה של גלובס לשנת 2022

מחקר נוסף עליו זכה בפרס מקרן ישראל-גרמניה עסק ב”פרטיות של ילדים והאינטרנט של הדברים”: “יש לצערי בעיות רבות בכל הנוגע להגנה על ילדים ברשת. גם המידע על-אודותם שמצוי בידי גופים רבים, אך גם סכנות רבות שאורבות להם”

קראו עוד »
חדשות מחקר

ד”ר שרון רבינוביץ שנקר מביה”ס לקרימינולוגיה זכתה במענק למחקר על מסלולים להחלמה מהתמכרות להימורים

ד”ר שרון רבינוביץ שנקר הנה ראשת ומייסדת המגמה לחקר פשיעה והתמכרויות והנה ראשת היחידה לחקר התמכרויות. היא עוסקת במחקר רב תחומי של התמכרויות לחומרים ולאלכוהול וכן התמכרויות התנהגויות- מין, הימורים ואינטרנט.

קראו עוד »
חדשות מחקר

פרופ’ ארנה רבינוביץ’-עיני, החוג למשפטים, זכתה בפרס השנתי למחקר משותף אמפירי בתחום יישוב הסכסוכים.

פרופ’ ארנה רבינוביץ’ זכתה בפרס השנתי למחקר בתחום יישוב הסכסוכים פרופ’ ארנה רבינוביץ’-עיני זכתה יחד עם טלי מנטוביץ וJJ Prescott ממישיגן בפרס השנתי למחקר בתחום יישוב הסכסוכים על מחקרם האמפירי

קראו עוד »
חדשות מחקר

פרופ’ שולמית אלמוג מונתה לנציגת ישראל בארגון שיתוף הפעולה האירופי למחקר COST

פרופ’ שולמית אלמוג מונתה לנציגת ישראל בארגון שיתוף הפעולה האירופי למחקר COST, תוכנית ליצירת רשתות וקשרים בין חוקרים שהיא הוותיקה בכל תוכניות האיחוד האירופי(מ 1971)תוכנית COST (ראשי תיבות: Cooperation in

קראו עוד »
בלוקצ'יין
חדשות מחקר

חברי קבוצת הבלוקצ’יין זכו במענק של איגוד האינטרנט הישראלי לכתיבת מסמך מדיניות מקיף בנושאי בלוקצ”ין בישראל

פרופ’ ניבה אלקין-קורן פרופ’ יונתן יובל , פרופ’ מיכל גל ו פרופ’ ארנה רבינוביץ’-עיני עם קבוצת הבלוקצ’יין במרכז הסייבר זכו במענק של איגוד האינטרנט הישראלי לכתיבת מסמך מדיניות מקיף בנושאי

קראו עוד »
חדשות מחקר

מרצים מסגל הפקולטה וקבוצת מינרווה זכו במענק להקמת מרכז מחקר וידע לאומי בתחום ההיערכות למצבי חירום

פרופ’ גד ברזילי ,פרופ’ עלי זלצברגר וקבוצה של מרכז מינרווה לשלטון החוק במצבי קיצון, זכו במענק מחקר תחרותי בסך 3,000,000 ₪ לתקופה של 3 שנים להקמת מרכז המחקר והידע הלאומי

קראו עוד »
נויה רימלט
חדשות מחקר

פרופ’ נויה רימלט זכתה במענק למחקר בנושא ‘שוויון מגדרי ומדיניות רב תרבותית: מחקר אמפירי של התכניות האקדמיות הנפרדות לציבור החרדי’

פרופ’ נויה רימלט זכתה יחד עם בוגרת הפקולטה, דר. לטם פרי, במענק של 350,000 ₪ על לצורך ביצוע מחקר בנושא ‘שוויון מגדרי ומדיניות רב תרבותית: מחקר אמפירי של התכניות האקדמיות

קראו עוד »
פאינה מילמן סיוון
חדשות מחקר

דר. פאינה מילמן-סיון ודר. יאיר שגיא – זכו במענק למחקר על ‘עבודת אסירים בישראל: היסטוריה משפטית ואתגרים נורמטיביים עכשוויים’

דר. פאינה מילמן-סיון ודר. יאיר שגיא – זכו על הצעתם ‘עבודת אסירים בישראל: היסטוריה משפטית ואתגרים נורמטיביים עכשוויים’ במענק של 210,000 לשנה, למשך שלוש שנים.

קראו עוד »
חדשות מחקר

פרופ’ סנדי קדר זכה במענק למחקר בנושא משטר המקרקעין בשטחים המוחזקים על-ידי ישראל: גיאוגרפיה משפטית של הגדה המערבית.

פרופ’ סנדי קדר זכה במענק של 185,000 ₪ לשנה למשך ארבע שנים בנושא משטר המקרקעין בשטחים המוחזקים על-ידי ישראל: גיאוגרפיה משפטית של הגדה המערבית.

קראו עוד »
מיכל גל
חדשות מחקר

פרופ’ מיכל גל זכתה במענק למחקר על השפעת משטרים חוקיים להסדרת השימוש במידע על המרוץ הגלובלי לעליונות מבוססת-מידע

פרופ’ מיכל גל זכתה במענק יחד עם דר. מתניה אביתר בנושא השפעת משטרים חוקיים להסדרת השימוש במידע על המרוץ הגלובלי לעליונות מבוססת-מידע. מענק בסך 187,000 ₪ לשנה למשך ארבע שנים

קראו עוד »
ד"ר קארין כרמית יפת
חדשות מחקר

דר. קארין כרמית יפת זכתה במענק למחקר בנושא ‘בין קודש לחול, בין אוטונומיה לאנרכיה: ניתוח הליכי פירוק נישואין בקרב נוצרים בישראל’

דר. קארין כרמית יפת זכתה ביחד עם עדו שחר מהחוג ללימודי המזרח התיכון והאסלם במענק למחקר בנושא ‘בין קודש לחול, בין אוטונומיה לאנרכיה: ניתוח הליכי פירוק נישואין בקרב נוצרים בישראל’,

קראו עוד »