ahmadma

נושא המחקר: חשיבותן של חוות הדעת הרפואיות בתביעות הנזיקין: אופן קביעת הנכות הרפואית והתפקודית עפ”י פקודת הנזיקין וחוק הפלת”ד
הנחיה: ד”ר שגית מור, פרופ’ רועי גילבר.

adv.ahmadma@outlook.com

הסמכות:

2021 : רישיון נוטריון, משרד המשפטים בישראל.

2017 : בורר מוסמך. הכשרה במסגרת לימודי תואר שני.

2017 : מגשר מוסמך. התעודה מוכרת על ידי הועדה המייעצת לענייני גישור לבתי משפט.

2011 : רישיון עורך דין, לשכת עורכי הדין בישראל.

השכלה גבוהה:

2021 :       דוקטורנט במשפטים בתחום דיני הנזיקין. המחקר עוסק במעמדה של חוות הדעת הרפואית בדיני הנזיקין, השפעתה על קביעת הנכות הרפואית והתפקודית ומידת הלימת הליכי קביעת הנכות את מטרות דיני הנזיקין ואת עקרונות היסוד הפרוצדורליים של שיטת המשפט הישראלית.

2019 : עבודת תזה בתואר שני (משפטים), בהצטיינות יתירה.

נושא המחקר: “חוות הדעת הרפואית בתביעה על-פי חוק הפיצויים לנפגעי    תאונות דרכים, התשל”ה- 1975: השלכותיה המשפטיות והכלכליות על הנפגע  ועל שוק הביטוח”. עבודת הגמר בוצעה בהנחיתו של פרופ’ רועי גילבר.

2016 : תואר שני (משפטים LL.M), האקדמית נתניה במסלול משפט מסחרי- עסקי, בהצטיינות.

השתתפות בסמינריון בינלאומי שהתקיים בז’נבה בנושא: “ארגון העבודה הבינלאומי”.

2010:  תואר ראשון (משפטים LL.B), המרכז האקדמי שערי משפט,  התמחות בדיני נזיקין וביטוח.