תוכנית הלימודים – במשפט וטכנולוגיה

סמסטר קיץ תשפ"א

קניין רוחני / עו”ד דלית קן דרור

3 שש”ס250.5517  האם ניתן להציב קישורים לאתרים שונים באתר הבית ללא חשש מפני תביעות? האם ניתן לשלב סמלים של חברות אחרות בעמודי האינטרנט? האם ניתן לצלם ספרים בספריה ללא תשלום

סמסטר א' תשפ"ב

עיונים תיאורטיים והשוואתיים בממשל, משפט, שיפוט וחברה: בין כוח, זכויות ושינוי / פרופ’ גד ברזילי

3 שש”ס250.5515  תיאור הקורס: חלקו הראשון של הקורס יוקדש לניתוח עומק של תיאוריות משפטיות הנושקות לתיאוריות של ממשל- כגון: תיאוריות משפטיות פרשניות, תיאוריות פוזיטיביסטיות, תיאוריות ריאליסטיות משפטיות וגישות ביקורתיות למשפט

פינטק ד”ר ניצן גסלביץ’ – פקין

2 שש”ס250.5520  פינטק הוא תחום המשלב פיננסיים וטכנולוגיה ומשמעותו חדשנות טכנולוגית בקרב נותני השירותים הפיננסיים השונים. בעשור האחרון, מאז המשבר הפיננסי של 2008-2010 תחום זה התפתח מאוד ואיפשר לחברות ועסקים

סמסטר ב' תשפ"ב

תורת המשפט: סוגיות מתקדמות / פרופ’ דורון מנשה

4 שש”ס250.4010  הקורס יתמקד בקשרים שבין תיאוריות מתחום תורת המשפט לשאלות עקרוניות ועכשוויות. בין היתר הוא יעסוק בהרחבת טווח האפשרויות שבעזרתן ניתן או ראוי להתייחס לסוגיות משפטיות (לימודי משפט ביקורתיים,

סמינר סייבר ומידע / פרופ’ אלדר הבר

4 שש”ס250.5482  הסמינר יעסוק בבחינת ההיבטים המשפטיים של אתגרי הסייבר והמידע בעידן הדיגיטלי. במהלך הסמינר, נלמד על התפתחות האינטרנט והתמודדות המשפט עם שאלות משפטיות שונות שעלו במרוצת השנים עד לימנו.

סמסטר קיץ תשפ"ב