תוכנית הלימודים – במשפט וטכנולוגיה

סמסטר קיץ תשפ"ב

קניין רוחני / עו”ד דלית קן דרור

3 שש”ס250.5517  האם ניתן להציב קישורים לאתרים שונים באתר הבית ללא חשש מפני תביעות? האם ניתן לשלב סמלים של חברות אחרות בעמודי האינטרנט? האם ניתן לצלם ספרים בספריה ללא תשלום

סמסטר א' תשפ"ג

הסדרת התחרות בכלכלה הדיגיטלית / פרופ’ מיכל גל

3 שש”ס250.5527 השווקים הדיגיטליים משפיעים על היבטים רבים של חיינו, משנים מוצרים, שירותים, תנאי סחר ואפילו שווקי תעסוקה. החשיבות הגוברת של ביג דאטה, קבלת-החלטות אלגוריתמית, ופלטפורמות מקוונות יוצרת אתגרים רגולטוריים

סמסטר ב' תשפ"ג

סמינר סייבר ומידע / פרופ’ אלדר הבר

4 שש”ס250.5482  הסמינר יעסוק בבחינת ההיבטים המשפטיים של אתגרי הסייבר והמידע בעידן הדיגיטלי. במהלך הסמינר, נלמד על התפתחות האינטרנט והתמודדות המשפט עם שאלות משפטיות שונות שעלו במרוצת השנים עד לימנו.

פרטיות וביג דאטה / פרופ’ טל ז’רסקי

3 שש”ס250.5521  עידן הביג דאטה מאפשר איסוף כמות עצומה של מידע- לרבות מידע אישי, ועיבודו בדרך אשר מאפשרת הסקת מסקנות מרחיקות לכת ובכך לקדם יעדים חברתיים חשובים. ואולם, עידן הביג

תורת המשפט: סוגיות מתקדמות / פרופ’ איתמר מן

4 שש”ס250.4010  קורס מקוון זה מיועד לבחון את הקשרים המושגיים והמבניים בין משפט לפוליטיקה, חברה, וכלכלה. נתמקד בהגות אירופאית וכזו שיונקת ממסורות קונטיננטליות מאמצע המאה ה-19 ועד ימינו, בדגש על

סמסטר קיץ תשפ"ג

פינטק / ד”ר ניצן פקין-גסלביץ’

2 שש”ס250.5520  פינטק הוא תחום המשלב פיננסיים וטכנולוגיה ומשמעותו חדשנות טכנולוגית בקרב נותני השירותים הפיננסיים השונים. בעשור האחרון, מאז המשבר הפיננסי של 2008-2010 תחום זה התפתח מאוד ואיפשר לחברות ועסקים