תוכנית הלימודים – במשפט עסקי מסחרי

סמסטר קיץ תשפ"א

קניין רוחני / עו”ד דלית קן דרור

3 שש”ס250.5517  האם ניתן להציב קישורים לאתרים שונים באתר הבית ללא חשש מפני תביעות? האם ניתן לשלב סמלים של חברות אחרות בעמודי האינטרנט? האם ניתן לצלם ספרים בספריה ללא תשלום

רה-אורגניזציה של חברות / ד”ר עומר קמחי

3 שש”ס250.5518  הקורס יעסוק בשינויי שליטה בפירמה המסחרית (Reorganization). שינויים אלו נעשים באמצעות טכניקות משפטיות שונות, ובהן – מיזוגים, רכישות (הצעות רכש) של פירמות או הסדרים במסגרת הליך חדלות פירעון.

סמסטר א' תשפ"ב

עיונים תיאורטיים והשוואתיים בממשל, משפט, שיפוט וחברה: בין כוח, זכויות ושינוי / פרופ’ גד ברזילי

3 שש”ס250.5515  תיאור הקורס: חלקו הראשון של הקורס יוקדש לניתוח עומק של תיאוריות משפטיות הנושקות לתיאוריות של ממשל- כגון: תיאוריות משפטיות פרשניות, תיאוריות פוזיטיביסטיות, תיאוריות ריאליסטיות משפטיות וגישות ביקורתיות למשפט

פינטק ד”ר ניצן גסלביץ’ – פקין

2 שש”ס250.5520  פינטק הוא תחום המשלב פיננסיים וטכנולוגיה ומשמעותו חדשנות טכנולוגית בקרב נותני השירותים הפיננסיים השונים. בעשור האחרון, מאז המשבר הפיננסי של 2008-2010 תחום זה התפתח מאוד ואיפשר לחברות ועסקים

סמינר- חוזים מורכבים / ד”ר יהודה אדר

4 שש”ס250.5466  Contracts הסמינר יעסוק בממשק שבין דין החוזים הכללי לבין דיני החוזים המיוחדים, ובמורכבויות הנוצרות בקו התפר שביניהם. מטרת הסמינר כפולה: ראשית, להרחיב את ידיעותיהם של התלמידים בתחום החוזים

דיני ניירות ערך / עו”ד ורד פיליכובסקי

2 שש”ס250.5466  הקורס יסקור היבטים תיאורטיים ופרקטיים של דיני ניירות ערך בישראל. מטרת הקורס להכיר את כללי המשחק ולהבין את המסגרת הרגולטורית שבה פועלות החברות שבוחרות לגייס כספים מהציבור. במהלך

סמסטר ב' תשפ"ב

תורת המשפט: סוגיות מתקדמות / פרופ’ דורון מנשה

4 שש”ס250.4010  הקורס יתמקד בקשרים שבין תיאוריות מתחום תורת המשפט לשאלות עקרוניות ועכשוויות. בין היתר הוא יעסוק בהרחבת טווח האפשרויות שבעזרתן ניתן או ראוי להתייחס לסוגיות משפטיות (לימודי משפט ביקורתיים,

סמינר עסקאות (“Deals”) / ד”ר עומר קמחי

4 שש”ס250.5465  מטרת הסמינר היא לחשוף את הסטודנטים לפרקטיקה של כתיבת חוזה מסחרי. כיצד אמור עורך הדין לגשת לכתיבת חוזה, מהי צורת ניהול המשא ומתן, ניתוח תניות מרכזיות בחוזים, ניתוח

סמסטר קיץ תשפ"ב

מסים ועסקים – סוגיות פרקטיות / ד”ר איהאב פרח

2 שש”ס250.5471  דיני המס בישראל ובעולם עוברים שינויים תכופים אשר ללא ספק משפיעים על האופן בו מתנהלים עסקים. הקורס נועד להעניק לסטודנטים ידע וכלים בסיסיים בנוגע לסוגיות פרקטיות בדיני המס