תוכנית הלימודים – במשפט עסקי מסחרי

סמסטר קיץ תשפ"ב

קניין רוחני / עו”ד דלית קן דרור

3 שש”ס250.5517  האם ניתן להציב קישורים לאתרים שונים באתר הבית ללא חשש מפני תביעות? האם ניתן לשלב סמלים של חברות אחרות בעמודי האינטרנט? האם ניתן לצלם ספרים בספריה ללא תשלום

דיני חדלות פרעון / ד”ר עומר קמחי

3 שש”ס250.5475  הקורס בוחן את דיני חדלות הפרעון בישראל. בחלקו הראשון (והקצר יותר) של הקורס נבחן את דיני פשיטת הרגל של היחיד, בחלקו השני את דיני פירוק חברות, ובחלקו השלישי

סמסטר א' תשפ"ג

הסדרת התחרות בכלכלה הדיגיטלית / פרופ’ מיכל גל

3 שש”ס250.5527 השווקים הדיגיטליים משפיעים על היבטים רבים של חיינו, משנים מוצרים, שירותים, תנאי סחר ואפילו שווקי תעסוקה. החשיבות הגוברת של ביג דאטה, קבלת-החלטות אלגוריתמית, ופלטפורמות מקוונות יוצרת אתגרים רגולטוריים

סמינר- חוזים מורכבים / ד”ר יהודה אדר

4 שש”ס250.5519   הסמינר יעסוק בממשק שבין דין החוזים הכללי לבין דיני החוזים המיוחדים, ובמורכבויות הנוצרות בקו התפר שביניהם. מטרת הסמינר כפולה: ראשית, להרחיב את ידיעותיהם של התלמידים בתחום החוזים

דיני ניירות ערך / עו”ד ורד פיליכובסקי

2 שש”ס250.5466  הקורס יסקור היבטים תיאורטיים ופרקטיים של דיני ניירות ערך בישראל. מטרת הקורס להכיר את כללי המשחק ולהבין את המסגרת הרגולטורית שבה פועלות החברות שבוחרות לגייס כספים מהציבור. במהלך

סמסטר ב' תשפ"ג

סמינר מיזוגים ורכישות / ד”ר עומר קמחי

הסמינר יעסוק בסקירת הצורות השונות לביצוע עסקאות מיזוג ורכישה של חברות והבטיהן המשפטיים. נבחן עסקאות מיזוג, עסקאות מכירת שליטה בחברות, הצעות רכש ידידותיות ועויינות וטקטיקות הגנה מפני השתלטויות עויינות. נבחן

תורת המשפט: סוגיות מתקדמות / פרופ’ איתמר מן

4 שש”ס250.4010  קורס מקוון זה מיועד לבחון את הקשרים המושגיים והמבניים בין משפט לפוליטיקה, חברה, וכלכלה. נתמקד בהגות אירופאית וכזו שיונקת ממסורות קונטיננטליות מאמצע המאה ה-19 ועד ימינו, בדגש על

סמסטר קיץ תשפ"ג

מסים ועסקים – סוגיות פרקטיות / ד”ר איהאב פרח

2 שש”ס250.5471  דיני המס בישראל ובעולם עוברים שינויים תכופים אשר ללא ספק משפיעים על האופן בו מתנהלים עסקים. הקורס נועד להעניק לסטודנטים ידע וכלים בסיסיים בנוגע לסוגיות פרקטיות בדיני המס

פינטק / ד”ר ניצן פקין-גסלביץ’

2 שש”ס250.5520  פינטק הוא תחום המשלב פיננסיים וטכנולוגיה ומשמעותו חדשנות טכנולוגית בקרב נותני השירותים הפיננסיים השונים. בעשור האחרון, מאז המשבר הפיננסי של 2008-2010 תחום זה התפתח מאוד ואיפשר לחברות ועסקים