תוכנית הלימודים – תורת השפיטה וההליך הפלילי

סמסטר קיץ 2021

סמסטר א' תשפ"ב

דיני עונשין מודרניים / פרופ’ גבריאל הלוי

2 שש”ס250.5479  הדיון השיטתי והמדויק בדיני העונשין יצר בתקופה המודרנית את דיני העונשין המודרניים, המושתתים על כללים ועקרונות המוגדרים באופן מדויק וחד-משמעי. במסגרת הקורס יידון המבנה המודרני של דיני העונשין

סמסטר ב' תשפ"ב

תורת המשפט: סוגיות מתקדמות / פרופ’ דורון מנשה

4 שש”ס250.4010  הקורס יתמקד בקשרים שבין תיאוריות מתחום תורת המשפט לשאלות עקרוניות ועכשוויות. בין היתר הוא יעסוק בהרחבת טווח האפשרויות שבעזרתן ניתן או ראוי להתייחס לסוגיות משפטיות (לימודי משפט ביקורתיים,

סמינר: עבירות המתה / ד”ר חאלד גנאים

4 שש”ס250.5495  הסמינר יעסוק בעבירות ההמתה שהתקבלו בתיקון מספר 137 לחוק העונשין (2019) (רצח, רצח בנסיבות מחמירות, המתה בקלות דעת, המתה בנסיבות של אחריות מופחתת, גרם מוות ברשלנות, שידול וסיוע

סמסטר קיץ 2022

סמינר חופש הוכחה או כללי ראיות / פרופ’ דורון מנשה

4 שש”ס250.5031  הסמינר יעסוק ברציפותה של התנועה ההיסטורית של דיני הראיות מ”קבילות” ל-“משקל” או מ-“כללי הוכחה” ל-“חופש הוכחה” נעסוק בשאלות של מומחיות שיפוטית, שאלת הכשרות הקוגנטיבית האוניברסאלית, האבחנה בין אטומיזם