תוכנית הלימודים – תורת השפיטה וההליך הפלילי

סמסטר קיץ תשפ"ב

סמסטר א' תשפ"ג

דיני עונשין מודרניים / פרופ’ גבריאל הלוי

2 שש”ס250.5479  הדיון השיטתי והמדויק בדיני העונשין יצר בתקופה המודרנית את דיני העונשין המודרניים, המושתתים על כללים ועקרונות המוגדרים באופן מדויק וחד-משמעי. במסגרת הקורס יידון המבנה המודרני של דיני העונשין

הליך השפיטה והמשפט הפלילי / פרופ’ יורם שחר

2 שש”ס 250.5529 בשיעור זה נתבונן בהליך השפיטה בבית המשפט העליון של מדינת ישראל ונתמקד בהיבטיו המיוחדים הנוגעים למשפט הפלילי הישראלי. הליך השפיטה בבית המשפט העליון יתואר ברצף היסטורי, הן

סמסטר ב' תשפ"ג

סמינר חופש הוכחה או כללי ראיות / פרופ’ דורון מנשה

4 שש”ס250.5050  הסמינר יעסוק ברציפותה של התנועה ההיסטורית של דיני הראיות מ”קבילות” ל-“משקל” או מ-“כללי הוכחה” ל-“חופש הוכחה” נעסוק בשאלות של מומחיות שיפוטית, שאלת הכשרות הקוגנטיבית האוניברסאלית, האבחנה בין אטומיזם

תורת המשפט: סוגיות מתקדמות / פרופ’ איתמר מן

4 שש”ס250.4010  קורס מקוון זה מיועד לבחון את הקשרים המושגיים והמבניים בין משפט לפוליטיקה, חברה, וכלכלה. נתמקד בהגות אירופאית וכזו שיונקת ממסורות קונטיננטליות מאמצע המאה ה-19 ועד ימינו, בדגש על

סמינר: עבירות המתה / פרופ’ חאלד גנאים

4 שש”ס250.5495  הסמינר יעסוק בעבירות ההמתה שהתקבלו בתיקון מספר 137 לחוק העונשין (2019) (רצח, רצח בנסיבות מחמירות, המתה בקלות דעת, המתה בנסיבות של אחריות מופחתת, גרם מוות ברשלנות, שידול וסיוע

סמסטר קיץ תשפ"ג

גישות קרימינולוגיות למשפט הפלילי ולאכיפה פלילית / פרופ’ אביטל מנטוביץ’

2 שש”ס250.5487  הקורס יעסוק במשפט הפלילי ובאכיפה פלילית מנקודת מבט אמפירית תוך שילוב של מחקר ותיאוריה מתחומי הקרימינולוגיה הסוציולוגיה והפסיכולוגיה. בקורס נבחן שאלות יסודיות כגון הקשר בין המשפט הפלילי למוסר;

אכיפה כלכלית / השופט ד”ר מוחמד עלי

3 שש”ס250.5530  הקורס נועד לשים דגש על היבטים שונים של האכיפה הכלכלית תוך מתן דגש על הפן הפלילי, זאת מתוך הבנה כי לפשיעה הכלכלית עשויים להיות מאפיינים ייחודיים. הקורס יעסוק

סמינר חופש הוכחה או כללי ראיות / פרופ’ דורון מנשה

4 שש”ס250.5050  הסמינר יעסוק ברציפותה של התנועה ההיסטורית של דיני הראיות מ”קבילות” ל-“משקל” או מ-“כללי הוכחה” ל-“חופש הוכחה” נעסוק בשאלות של מומחיות שיפוטית, שאלת הכשרות הקוגנטיבית האוניברסאלית, האבחנה בין אטומיזם

סמינר: עבירות המתה / פרופ’ חאלד גנאים

4 שש”ס250.5495  הסמינר יעסוק בעבירות ההמתה שהתקבלו בתיקון מספר 137 לחוק העונשין (2019) (רצח, רצח בנסיבות מחמירות, המתה בקלות דעת, המתה בנסיבות של אחריות מופחתת, גרם מוות ברשלנות, שידול וסיוע