תוכנית הלימודים

משפטים ללא משפטנים/ות

סמסטר א' תשפ"א

*המועדים שנמסרו, הן לשיעורים והן לבחינות, עשויים להשתנות בכפוף לנסיבות ואילוצים.

דיני משפחה / פרופ’ יחיאל קפלן

2 שש”ס250.6106 דיני המשפחה הם ענף משפטי דינאמי, מרתק ומיוחד, המופקד על הסדרת התחום האנושי והאינטימי ביותר – ויש שיאמרו החשוב ביותר – בחיי אדם. בישראל, ייחודיותו של דין זה

מבוא למשפט ישראלי / ד”ר רביע עאסי

2 שש”ס250.6103הקורס יעסוק במבנה ומאפייני שיטת המשפט בישראל, ויסקור את מקורותיו השונים. בין היתר, יעסוק הקורס במושגי יסוד, בעקרונות הפרשנות לרבות עקרון התקדים המחייב, ובהשפעות של שיטות משפט שונות על

ההליך השיפוטי: כוחותיו וגבולותיו / תמר נאות-פרי, שופטת בית משפט מחוזי חיפה

2 שש”ס250.6132 מהן מטרותיו של ההליך השיפוטי? מהם יתרונותיו ומהן מגבלותיו של הליך שיפוטי ביחס לכלים אחרים העשויים לפתור סכסוכים ולהכריע במחלוקות? בקורס זה נסקור באופן כללי את הכלים המשפטיים השונים הקיימים לטיפול

דיני חוזים / ד”ר מרוה איש-עם

2 שש”ס250.6110250.6120 מה זה חוזה? בשביל מה צריך אותו? יש מעט דברים בעולם, שניתן לעשות לגמרי לבד. כמעט לכל צורך ובכל הקשר, אנו משתפים פעולה עם זולת. חוזים הם האופן

דיני נזיקין / פרופ’ רונן פרי

2 שש”ס250.6105 דיני הנזיקין הם ענף של המשפט הפרטי העוסק בחיובים המוטלים על “אדם” (במשמעותו המשפטית הרחבה) כלפי זולתו במקרה של פגיעה בזכות או גרימת נזק. מכיוון שכל פעילות אנושית

מפגשים עם עולם המשפט – בשיתוף עם תוכנית global law program / פרופ’ שולמית אלמוג

2 שש”ס250.6100250.6127250.6128 קורס זה יורכב מהרצאות אורח שיציעו לסטודנטים מפגש עם דמויות מפתח במערכת המשפט ובמחקר משפטי, מהארץ ומהעולם. מפגשים, הרצאות ודיאלוג ייחודיים אלו יקנו לסטודנטים/יות חשיפה למגוון תכנים, עולמות

סמסטר ב' תשפ"א

*המועדים שנמסרו, הן לשיעורים והן לבחינות, עשויים להשתנות בכפוף לנסיבות ואילוצים.

סמינר משפט, בריאות ותרבות / פרופ’ שולמית אלמוג

3 שש”ס250.6147  הסמינר יעסוק בקשרים המורכבים שבין מגוון של ייצוגים תרבותיים (בעיתונות, בפרסום, בשדה הלובינג והפעילות הציבורית, בקולנוע, בספרות, ברשת, בתקשורת ועוד) לבין רגולציה משפטית הנוגעת בסוגיות של בריאות. בין

משפט ציבורי / ד”ר שי פרבר

4 שש”ס250.6101  המשפט הציבורי עוסק בנורמות המשפטיות המסדירות דברים יסודיים ביחסים בינינו, בני החברה, ובעיקר את אופן קבלת ההחלטות הקולקטיביות המרכזיות בחיינו.חלק חשוב מההחלטות הללו מתקבל במוסדות השלטוניים של המדינה

תורת המשפט / ד”ר יהודה אדר

2 שש”ס250.6135  קורס זה הינו קורס מבואי בתורת המשפט ומטרתו לסקור את תופעת המשפט דרך נקודת מבט והשקפות פילוסופיות מוסריות  חברתיות ותרבותיות שונות ומגוונות, בנוגע למהות המשפט . הנושאים שיידונו

דיני חוזים / ד”ר מרוה איש-עם

2 שש”ס250.6110250.6120 מה זה חוזה? בשביל מה צריך אותו? יש מעט דברים בעולם, שניתן לעשות לגמרי לבד. כמעט לכל צורך ובכל הקשר, אנו משתפים פעולה עם זולת. חוזים הם האופן

דיני קניין / ד”ר גל אמיר

2 שש”ס250.6111 זכות הקניין נתפסת בהגות הליברלית הקלאסית, כמו גם על ידי בית המשפט העליון בישראל, כזכות המקנה לאדם אפשרות להגשים את חירותו וליתן ביטוי לאישיותו ולאוטונומיה של רצונו הפרטי.

מפגשים עם עולם המשפט – בשיתוף עם תוכנית global law program / פרופ’ שולמית אלמוג

2 שש”ס250.6100250.6127250.6128 קורס זה יורכב מהרצאות אורח שיציעו לסטודנטים מפגש עם דמויות מפתח במערכת המשפט ובמחקר משפטי, מהארץ ומהעולם. מפגשים, הרצאות ודיאלוג ייחודיים אלו יקנו לסטודנטים/יות חשיפה למגוון תכנים, עולמות

סמסטר קיץ תשפ"א

*המועדים שנמסרו, הן לשיעורים והן לבחינות, עשויים להשתנות בכפוף לנסיבות ואילוצים.

החוק הפלילי וההליך הפלילי / ד”ר חאלד גנאים

2 שש”ס250.6107  קורס זה מתמקד בעקרונות הבסיסים המעצבים את המשפט הפלילי. המטרה היא להבין מהי אחריות פלילית ומהו הרציונל העומד בבסיסה וזאת על רקע שאלות הנוגעות לתכליתו של המשפט הפלילי,

מפגשים עם עולם המשפט – בשיתוף עם תוכנית global law program / פרופ’ שולמית אלמוג

2 שש”ס250.6100250.6127250.6128 קורס זה יורכב מהרצאות אורח שיציעו לסטודנטים מפגש עם דמויות מפתח במערכת המשפט ובמחקר משפטי, מהארץ ומהעולם. מפגשים, הרצאות ודיאלוג ייחודיים אלו יקנו לסטודנטים/יות חשיפה למגוון תכנים, עולמות

בריאות במשפט /ד”ר שלי קמין פרידמן

2 שש”ס250.6137  הקורס יסקור היבטים משפטיים נבחרים הכרוכים בעיסוק בתחום בריאות הפרט ובריאות הציבור. תוצג החקיקה העיקרית על פיה מתנהלות תביעות רשלנות רפואית (פקודת הנזיקין, חוק זכויות החולה) ופסקי הדין

סמינריון אחד לבחירה מתוך הרשימה המוצעת (4 שש"ס)

סמינר משפט פלילי מרובה דלתות/ ד”ר טלי גל

250.6148 4 שש”ס מטרת הסמינר: להכיר את הביקורות נגד ההליך הפלילי הרגיל, וללמוד על המגוון הרחב הקיים כיום לניהול הליכים פליליים כמענה לפשיעה בארץ ובעולם. תיאור הסמינר: כאשר אדם מבצע

סמינר רגולטורים משפטיים / פרופ’ גד ברזילי

250.6138 4 שש”ס קורס זה יעסוק בנושא קריטי לישראל ולדמוקרטיות בכלל: שומרי הסף, רגולטורים משפטיים. בין השאר נלמד על היועץ המשפטי לממשלה, יועצים משפטיים בכלל (למשל-ברשויות מקומיות), פרקליטות המדינה, פיקוח