תוכנית הלימודים

משפטים ללא משפטנים/ות

סמסטר א' תשפ"ג

*המועדים שנמסרו, הן לשיעורים והן לבחינות, עשויים להשתנות בכפוף לנסיבות ואילוצים.

סוגיות משפטיות על סדר היום הציבורי בישראל / פרופ’ אשר גרוניס נשיא בית משפט העליון (בדימוס)

2 שש”ס250.6152 בעשרות השנים האחרונות עלה מאד משקלן של סוגיות משפטיות בשיח הציבורי בישראל. הדברים מוכרים וידועים לכל המעיין בתקשורת הכתובה והצופה בתקשורת האלקטרונית. בין הנושאים שנדון בהם יהיו אלה: מינוי

דיני משפחה / פרופ’ יחיאל קפלן

2 שש”ס250.6106 מטרת הקורס: להקנות ידע להכרת ולהבנת דיני המשפחה הנהוגים בישראל.הקורס יעסוק בדיני המשפחה ובעיקר בנושאים הבאים: השיפוט והדין בענייני המעמד האישי, סמכות השיפוט בענייני משפחה, השתייכות דתית והמרת

מבוא למשפט ישראלי / ד”ר רביע עאסי

2 שש”ס250.6103הקורס יעסוק במבנה ומאפייני שיטת המשפט בישראל, ויסקור את מקורותיו השונים. בין היתר, יעסוק הקורס במושגי יסוד, בעקרונות הפרשנות לרבות עקרון התקדים המחייב, ובהשפעות של שיטות משפט שונות על

ההליך השיפוטי: כוחותיו וגבולותיו / תמר נאות-פרי, שופטת בית משפט מחוזי חיפה

2 שש”ס250.6132 מהן מטרותיו של ההליך השיפוטי? מהם יתרונותיו ומהן מגבלותיו של הליך שיפוטי ביחס לכלים אחרים העשויים לפתור סכסוכים ולהכריע במחלוקות? בקורס זה נסקור באופן כללי את הכלים המשפטיים השונים הקיימים לטיפול

דיני נזיקין / פרופ’ רונן פרי

2 שש”ס250.6105 דיני הנזיקין הם ענף של המשפט הפרטי העוסק בחיובים המוטלים על “אדם” (במשמעותו המשפטית הרחבה) כלפי זולתו במקרה של פגיעה בזכות או גרימת נזק. מכיוון שכל פעילות אנושית

סמסטר ב' תשפ"ג

*המועדים שנמסרו, הן לשיעורים והן לבחינות, עשויים להשתנות בכפוף לנסיבות ואילוצים.

משפט ותרבות / פרופ’ שולמית אלמוג

3 שש”ס250.6147מהם הנרטיבים המכוננים המספרים על ייסוד שלטון החוק? איך מיוצג ההליך המשפטי בספרות ובקולנוע? מהם כללי הפואטיקה המשפטית? כיצד ניתן לאפיין סוגים שונים של כתיבה שיפוטית? הקורס יעסוק בשאלות

משפט ציבורי / ד”ר שי פרבר

4 שש”ס250.6101  המשפט הציבורי הוא הענף המשפטי שעוסק בהסדרת היחסים בין האזרח לבין המדינה.הוא עוסק בתפקידם של המוסדות השלטוניים (הרשות המבצעת, הרשות המחוקקת והרשות השופטת), ביחסי הכוחות ביניהם, ובתהליכי קבלת

תורת המשפט / ד”ר יהודה אדר

2 שש”ס250.6135  קורס יסוד זה עוסק בשאלות הבסיסיות ביותר הנוגעות למערכת המשפט. בניגוד לקורסי יסוד אחרים, המתמקדים בתחום פעילות אנושי מוגדר (דיני קניין, משפט פלילי, דיני חוזים, וכו’), תורת המשפט

דיני חוזים / ד”ר מרוה איש-עם

2 שש”ס250.6110 חוזה הוא מכשיר משפטי, כלי מסחרי וכלכלי, שנמצא לצידנו בעת נסיעה באוטובוס לא פחות מאשר בעת רכישת דירה.חוזה הוא גם שפה. שפה של כוונות, של רצון, של שיתוף

דיני קניין / ד”ר גל אמיר

2 שש”ס250.6111 זכות הקניין נתפסת בהגות הליברלית הקלאסית, כמו גם על ידי בית המשפט העליון בישראל, כזכות המקנה לאדם אפשרות להגשים את חירותו וליתן ביטוי לאישיותו ולאוטונומיה של רצונו הפרטי.

סמסטר קיץ תשפ"ג

*המועדים שנמסרו, הן לשיעורים והן לבחינות, עשויים להשתנות בכפוף לנסיבות ואילוצים.

החוק הפלילי וההליך הפלילי / ד”ר חאלד גנאים

2 שש”ס250.6107  קורס זה מתמקד בעקרונות הבסיסים המעצבים את המשפט הפלילי. המטרה היא להבין מהי אחריות פלילית ומהו הרציונל העומד בבסיסה וזאת על רקע שאלות הנוגעות לתכליתו של המשפט הפלילי,

בריאות במשפט /ד”ר שלי קמין פרידמן

2 שש”ס250.6137  הקורס יסקור היבטים משפטיים נבחרים הכרוכים בעיסוק בתחום בריאות הפרט ובריאות הציבור. תוצג החקיקה העיקרית על פיה מתנהלות תביעות רשלנות רפואית (פקודת הנזיקין, חוק זכויות החולה) ופסקי הדין

סמינריון אחד לבחירה מתוך הרשימה המוצעת (4 שש"ס)

סמינר תובענות ייצוגיות / פרופ’ יעד רותם

250.6153 4 שש”ס התובענה הייצוגית היא הליך משפטי אזרחי מרתק, המאפשר לבעלי-דין ולעורכי-דינם למצות זכויות מן המשפט הפרטי של אחרים, שאינם מבקשים או מתירים זאת. המדובר בכלי אכיפה פרטית חדש

***סמסטר א' תשפ"ד יפורסם בהמשך