בתמצית – מבחינה מהותית ההחלטה נכונה. זדורוב הוא כעת נאשם בלבד ולכן בחזקת חף מפשע. הוא נמצא כבר 15 שנה מאחורי סורג ובריח, וכעת יש לראות בתקופה זו כאילו זו תקופת של מעצר. בנוסף, המשנה לנשיאת בית המשפט העליון קבע שיש ראיות שעשויות לשנות את תוצאות המשפט הקודם לטובת זדורוב. כמו כן, אין כל אינדיקציה למסוכנות עדכנית שמצדיקה מעצר בשלב זה.

הקושי בהחלטה הוא שלפי החוק יש צורך לקבל תסקיר לפני שמתקבלת החלטה כזו בתיק רצח (אלא מטעמים חריגים שירשמו), ובית המשפט המחוזי החליט “שהסעיף אינו חל בנסיבות העניין”. משפטית – זו החלטה בעיתית ובהחלט יתכן שהיא תוביל להגשת ערר וקבלתו.

אורן גזל איל