הצלחה נוספת לקליניקה למשפט ומדיניות החינוך- הוגשה עתירה נגד הפרדת ילדי מבקשי המקלט מילדי ישראלים בבתי ספר, שמבצעת עיריית תל אביב. העותרים הם מבקשי המקלט הורים לילדים שלומדים בהפרדה, רובם נולדו בישראל, שדורשים מבית המשפט המחוזי לחייב את העירייה לקיים רישום שיוויוני לבתי ספר ולימודים אינטגרטיביים לצד תלמידים ישראלים. מי שמייצגים את העותרים הם עורך דין הרן רייכמן מהקליניקה למשפט ומדיניות חינוך בפקולטה למשפטים באוניברסיטת חיפה וטל חסין מאגודה לזכויות האזרח. “הפרדה בחינוך על רקע מוצא וגזע וקיומם של מוסדות חנוך שוני לילדים לבנים ולילדים כהי עור אינם חוקיים..מתעלמים מהידע הנצבר בישראל ובעולם על מצבם של ילדי מבקשי המקלט”.

לכתבה

הפרדה בבתי ספר