פרופ’ שולמית אלמוג נבחרה לתפקיד יועצת לנשיא הממונה על הוגנות מגדרית באוניברסיטה לשנים תשפ’א – תשפ’ה
מערך ההוגנות המגדרית יבחן את ההיבט המגדרי בכל מתווה, פיתוח או החלטה בעלת חשיבות המתקבלת במוסד. המערך יעמוד בקשר עם גורמים אוניברסיטאים וחוץ אוניברסיטאים המופקדים על קידום הוגנות מגדרית. הוא יהווה כתובת לפניות בנושא מגדר, יספק מידע רלוונטי ועדכני בנוגע לקידומים, קליטות ולכהונת נשים בתפקידי הנהגה וניהול אקדמים. המערך יפעל מתוך קשב לחברות וחברי הסגל, במטרה לעמוד מקרוב על קשיים, חסמים ובעיות פרטניות, ובמטרה לסייע.

חדשות כללי

ברכות לטל ז’רסקי ונדב ברמן שזכו במענק מחקר של 25,000 מהמרכז למדעי הרוח ובינה מלאכותית

ברכות לטל ז’רסקי שזכה יחד עם נדב ברמן – עמית מחקר הפקולטה – במענק מחקר של 25,000 מהמרכז למדעי הרוח ובינה מלאכותית. המחקר יעסוק בקוד, קודיפיקציה ומקודד: היבטים תיאולוגיים-פוליטיים והשלכותיהם האתיות המשפטיות.

קראו עוד »