דר. פאינה מילמן-סיון ודר. יאיר שגיא – זכו על הצעתם ‘עבודת אסירים בישראל: היסטוריה משפטית ואתגרים נורמטיביים עכשוויים’ במענק של 210,000 לשנה, למשך שלוש שנים.

 

פאינה מילמן סיוון
חדשות כללי

ברכות לטל ז’רסקי ונדב ברמן שזכו במענק מחקר של 25,000 מהמרכז למדעי הרוח ובינה מלאכותית

ברכות לטל ז’רסקי שזכה יחד עם נדב ברמן – עמית מחקר הפקולטה – במענק מחקר של 25,000 מהמרכז למדעי הרוח ובינה מלאכותית. המחקר יעסוק בקוד, קודיפיקציה ומקודד: היבטים תיאולוגיים-פוליטיים והשלכותיהם האתיות המשפטיות.

קראו עוד »