פרופ׳ אורן גזל-אייל דיקן הפקולטה שמח לבשר, אחרי שנים של עבודה, הוגש היום לשר המשפטים דוח הצוות לבחינת חלופות לעונש המאסר, עוד צוות שהוקם לצורך קידום ההמלצה בדוח ועדת דורנר: לפעול לצמצום הכליאה בישראל. (קישור לדוח המלא בכתבה)

אסירים