ברכות לד”ר חאלד גנאים על מינויי חבר הוועדה הציבורית לעניין חוק יסוד: החקיקה. הועדה בראשות שר המשפטים גדעון סער וחברים בה, נוסף על חאלד, גם שרת הפנים אילת שקד, חברי הכנסת פרופ’ יוסי שיין ואיתן גינזבורג, פרופ’ מרדכי קרמינצר ופרופ’ סוזי נבות. אין ספק שהוועדה תעסוק באחד המהלכים החשובים ביותר במשפט החוקתי הישראלי.